Luật đánh bida lỗ 15 bi - Khái niệm và Luật chơi chi tiết

Luật đánh bida lỗ 15 bi
Bida lỗ 15, còn được gọi là “Bida 15 bi” hoặc “Bida lỗ 15 đinh”, là một trong những biến thể phổ biến của trò chơi bida lỗ. Đây là trò chơi đòi hỏi kỹ năng, chiến thuật và sự chính xác cao. Cùng tác giả bài viết tìm hiểu về nội dung / luật chơi của biến thể bida này nhé!
Bida lỗ 15 bi

1. Bida lỗ 15 bi là gì?

Bida lỗ 15 bi, còn được gọi là Bida lỗ 15 đinh, là một trong những biến thể phổ biến của trò chơi bida lỗ. Bida lỗ 15 bi được chơi trên một bàn bida có kích thước tiêu chuẩn, với mục tiêu là đưa 15 quả bi vào lỗ theo thứ tự số trên bi, từ bi số 1 đến bi số 15.
Với mỗi cú đánh bi cái, phải chạm bi mục tiêu có số nhỏ nhất trên bàn, nhưng bi vào lỗ không cần phải theo thứ tự trên. Bất cứ bi mục tiêu nào được đưa vào lỗ bởi một cú đánh hợp lệ đều được tính .
Trận đấu kết thúc khi một đấu thủ đạt 61 điểm (hoặc hơn nữa) hoặc bị truất quyền thi đấu do vi phạm lỗi nặng.
Nếu cả hai đấu thủ đều đạt được 60 điểm sau khi tất cả 15 bi mục tiêu đã vào lỗ, thì ván đó được xem như là hoà và sẽ tiến hành đánh lại, đấu thủ đánh bi mục tiêu cuối cùng để gỡ hoà sẽ khai cuộc ở ván đánh lại

2. Luật đánh bida lỗ 15 bi (xoay vòng)

Luật chơi bida lỗ 15 bi là trên bàn bida gồm có 15 bi mục tiêu và 1 bi cái, bi mục tiêu được đánh số từ 1 đến 15. Đấuthủ nào đánh hết nhóm bi của mình và bi số 8 màu đen trước sẽ giành chiến thắng. Bi số 8 màu đen trong luật chơi bida 15 lỗ có vai trò quan trọng. Dưới đây là mô tả chi tiết về luật chơi bida lỗ 15 bi:

Mục tiêu của trận đấu

 • Bida lỗ 15 bi xoay vòng đánh 15 bi mục tiêu từ số 1 đến 15 và 1 bi cái.
 • Với mỗi cú đánh, bi cái phải chạm vào bi mục tiêu có số nhỏ nhất trên bàn, nhưng bi vào lỗ không phải theo thứ tự trên.
 • Một cú đánh hợp lệ được tính khi bi mục tiêu nào vào lỗ.
 • Nếu đấu thủ đánh bi vào lỗ hợp lệ, đấu thủ đó sẽ thực hiện tiếp cú đánh và đánh cho tới khi trượt, phạm lỗi hoặc thắng ván đấu, đạt được 61 điểm.
 • Nếu đánh trượt, đấu thủ tiếp theo phải bắt đầu lượt cơ của mình từ vị trí các bi để lại trên bàn và có quyền chọn:
 • Tiếp tục đánh ở vị trí bi do đấu thủ trước để lại.
 • Đặt bi có chỉ số nhỏ nhất ở điểm cuối bàn, bắt đầu lượt chơi với bi cái trong tay và ở sau lằn ngang đầu bàn.

Ghi điểm

 • Cách tính điểm trong bida lỗ 15 rất đơn giản, chỉ cần 1 bi mục tiêu rơi vào lỗ hợp lệ sẽ được tính điểm là giá trị của bi mục tiêu đó.
 • Khi một người chơi đạt 61 điểm hoặc hơn, ván đấu sẽ kết thúc.
 • Trong trường hợp cả hai đấu thủ đạt 60 điểm sau khi tất cả 15 bi mục tiêu đã vào lỗ, ván đấu đó được coi là hòa, và sẽ phân thắng thua theo cách sau:
 • So sánh chỉ số trung bình của 2 đấu thủ ở trận trước.
 • Thi đấu tiếp cho đến khi có sự chênh lệch về điểm.
 • Bốc thăm người thắng cuộc.

Xếp bi

 • Để xếp bida lỗ 15 bi, bạn cần sử dụng khuôn hình tam giác.
 • Cách xếp bắt đầu từ bi số 1 nằm ở đỉnh của tam giác tại điểm cuối bàn và các bi mục tiêu khác được xếp thứ tự như hình.
 • Ván đấu bắt đầu với bi cái trong tay được đặt ngay sau lằn ngang đầu bàn.

Cú đánh khai cuộc hợp lệ

 • Đấu thủ khai cuộc phải đánh làm sao cho bi cái chạm đầu tiên bi số 1.
 • Cú khai cuộc được tính hợp lệ khi:
 • Đưa được bi cái vào lỗ.
 • Có ít nhất 4 bi mục tiêu chạm băng.
 • Nếu bi cái vào lỗ hoặc rơi khỏi bàn hay không đạt được những yêu cầu trên, đó là phạm lỗi.
 • Đấu thủ tiếp theo có bi cái trong tay sau tại lằn ngang ở đầu bàn

Tiến trình của ván đấu

 • Đấu thủ đưa vào lỗ một hoặc nhiều bi mục tiêu trong cú đánh khai cuộc hợp lệ thì tiếp tục đánh cho tới khi đánh trượt, phạm lỗi hay thắng ván.
 • Nếu đấu thủ đánh trượt hoặc phạm lỗi, đấu thủ tiếp theo sẽ bắt đầu lượt cơ của mình và tiếp tục đánh cho tới khi phạm lôi, đánh trượt, hay thắng ván.
 • Ván đấu kết thúc khi một đấu thủ đạt được 61 điểm hoặc hơn nữa hoặc bị truất quyền thi đấu do vi phạm lỗi nặng.

Chạm bi mục tiêu không đúng luật

Nếu bi mục tiêu mà bi cái chạm đầu tiên không phải là bi có số thứ tự nhỏ nhất trên bàn, thì đó là phạm lỗi.

Bi không chạm băng

Khi bi cái chạm bi mục tiêu, nếu không có bi mục tiêu nào rơi vào lỗ hoặc không làm cho bi cái hay bi mục tiêu nào chạm băng, thì đó là phạm lỗi.

Phạm lỗi

Khi đấu thủ phạm lỗi, sẽ bị mất lượt cơ của mình, tất cả bi mục tiêu vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi đều được đặt lại và điểm đó không được tính.

Đặt bi mục tiêu chính

Đặt lại bi mục tiêu chính thì:

 • Dời bi mục tiêu (có số nhỏ nhất trên bàn) đến điểm cuối bàn và bắt đầu đánh với bi cái trong tay nằm sau lằn ngang đầu bàn.
 • Khi có 1 hay nhiều bi nằm ở gần điểm cuối bàn hay ngay trên lằn dọc cản trở việc đặt bi mục tiêu, thì bi mục tiêu sẽ được đặt tại 1 điểm tại đường lằn dọc gần nhất với điểm ở cuối bàn mà không có sự di chuyển bi cản trở nào.
 • Bi mục tiêu chính được đặt dính vào bi cản trở

Trường hợp bi cái vào lỗ hay rơi khỏi bàn

Nếu đấu thủ làm bi cái vào lỗ hoặc rơi khỏi bàn, đó được xem là phạm lỗi. Đấu thủ tiếp theo sẽ được chọn giữa hai tùy chọn:
 • Nếu bi mục tiêu chính nằm bên ngoài lằn ngang đầu bàn, đấu thủ có thể đánh bi mục tiêu đó với bi cái trong tay đặt sau lằn ngang điểm đầu bàn, không có sự di chuyển bi cản trở nào.
 • Đặt bi mục tiêu chính: Bi mục tiêu chính là bi số 8 màu đen. Trong mỗi cú đánh, cơ thủ cần phải chạm vào bi mục tiêu có số nhỏ nhất trên bàn, nhưng bi vào lỗ không cần theo thứ tự trên.

Trường hợp tính phạm lỗi khi đánh bi nhảy hay đi vòng

Trong một trận đấu không có trọng tài, khi đấu thủ cố gắng đánh bi cái nhảy hoặc đi vòng qua bi làm cản trở (không phải bi mục tiêu chính) và làm cho bi này di chuyển, nhúc nhích (do tay, cơ, cầu nối), đó được coi là phạm lỗi.

Bi mục tiêu rơi khỏi bàn hay vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi

Đây là một cú đánh bị coi phạm lỗi và tất cả đều được đặt lại.
Nếu bi mục tiêu rơi khỏi bàn hoặc vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi là bi cái, thì sẽ được đặt tại điểm cuối bàn và đấu thủ tiếp theo sẽ được chọn giữa:
 • Đồng ý giữ nguyên vị trí bi cái.
 • Bi cái đặt sau lằn ngang đầu bàn
Bi mục tiêu vào lỗ không hợp lệ hoặc rơi khỏi bàn (trừ bi mục tiêu chính) phải được đặt lại trên lằn dọc ở cuối bàn như sau:
 • Bi mục tiêu được đặt trên lằn dọc ở cuối bàn từ nhỏ tới lớn và hướng về điểm cuối bàn (bi chỉ số nhỏ nhất nằm sát băng ngang cuối bàn)
 • Nếu không đủ chỗ tại lằn dọc cuối bàn (từ băng cuối đến điểm cuối bàn) để đặt bi, thì bi mục tiêu sẽ được chuyển lên trên đường kéo dài của lằn dọc cuối bàn (từ điểm cuối bàn đến điểm giữa bàn) và vẫn phải tuân theo quy định từ nhỏ đến lớn.
Bida lỗ 15 bi

Bi mục tiêu vào lỗ không hợp lệ

Khi bi mục tiêu vào lỗ không hợp lệ thì tất cả sẽ được đặt lại như sau:
 • Khi chọn “đặt bi mục tiêu chính” thì:
 • Thay đổi vị trí bi mục tiêu (có chỉ số nhỏ nhất trên bàn) về điểm cuối bàn và bắt đầu đánh với bi cái đặt lằn ngang đầu bàn.
 • Khi có 1 hay nhiều bi nằm ở gần điểm cuối bàn hay trên lằn dọc làm cản trở việc đặt lại bi mục tiêu, thì bi mục tiêu sẽ được đặt lại tại 1 điểm nằm trên đường lăn dọc gần với điểm cuối bàn mà không di chuyển bi làm cản trở nào.
 • Bi mục tiêu được đặt dính vào bi làm cản trở.
Bi mục tiêu được đưa vào lỗ không hợp lệ hay rơi khỏi bàn (ngoại trừ bi mục tiêu chính) phải được đặt lại theo lằn dọc ở cuối bàn theo như sau:
 • Bi mục tiêu được đặt trên lằn dọc ở phía cuối bàn thứ tự từ nhỏ tới lớn và hướng về điểm ở cuối bàn (bi chỉ số nhỏ nhất nằm sát băng ngang ở cuối bàn)
 • Nếu không đủ chỗ trên lằn dọc ở cuối bàn (từ băng cuối đến điểm ở cuối bàn) để đặt bi, thì bi mục tiêu sẽ được chuyển lên trên đường kéo dài của lằn dọc ở cuối bàn (từ điểm ở cuối bàn đến điểm ở giữa bàn) và vẫn theo quy định từ nhỏ đến lớn

Đặt nhiều bi mục tiêu

Tất cả bi mục tiêu vào lỗ không hợp lệ hay rơi ra khỏi bàn (ngoại trừ bi mục tiêu chính) phải được đặt lại theo lằn dọc ở cuối bàn theo như sau:
 • Bi mục tiêu được đặt trên lằn dọc ở cuối bàn theo thứ tự từ nhỏ tới lớn và hướng về điểm ở phía cuối bàn (bi chỉ số nhỏ nhất nằm sát băng ngang ở cuối bàn)
 • Nếu không đủ chỗ trên lằn dọc ở cuối bàn (từ băng cuối đến điểm ở cuối bàn) để đặt bi, thì bi mục tiêu sẽ được chuyển lên trên đường kéo dài của lằn dọc ở cuối bàn (từ điểm ở cuối bàn đến điểm ở giữa bàn) và vẫn theo quy định từ nhỏ đến lớn

Phạm lỗi 4 lần liên tục

Nếu một đấu thủ phạm lỗi 4 lần liên tục, đó sẽ được xem là vi phạm nghiêm trọng.
 • Đấu thủ vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truất quyền thi đấu và mất lượt cơ của mình.
 • Tất cả các bi mục tiêu vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi sẽ được đặt lại và điểm đó không được tính.

Đánh từ phía sau lằn ngang đầu bàn

Khi đấu thủ có bi cái trong tay đặt sau lằn ngang ở đầu bàn ”Kitchen” giữa lằn ngang ở đầu bàn và băng ngang ở cuối bàn thì đấu thủ đó phải đưa được bi cái tới 1 điểm nằm ở ngoài “Kitchen” trước khi chạm với băng hay bị mục tiêu. Nếu không có đủ những yếu tố trên thì bi xem như phạm lỗi.
 • Chú ý: Nếu bi mục tiêu nằm ngay ở trên hoặc bên ngoài khu “Kitchen” mà lại quá gần với bi cái, khiến bi cái chạm bi đó trước khi ra khỏi khu “Kitchen” thì bi đó cũng có thể xem như hợp lệ
Với bi cái trong tay nằm sau lằn ngang ở đầu bàn, đấu thủ đánh 1 cú hợp lệ nhưng bi cái chạm bi nằm ở sau lằn ngang ở đầu bàn mà bi cái vẫn vượt qua lằn ngang, thì xem như là phạm lỗi
Với bi cái trong tay nằm sau lằn ngang ở đầu bàn, đấu thủ làm bi cái chạm bi nằm ở sau lằn ngang ở đầu bàn mà bi cái không vượt qua được lằn ngang, thì luật sẽ như sau:
 • Đó bị coi là lỗi và đấu thủ tiếp theo sẽ có bi cái trong tay
 • Xếp lại những bi đó về vị trí cũ và yêu cầu đấu thủ phạm lỗi đánh lại
Nếu đấu thủ ở tình huống này nhiều lần, làm bi cái chạm bi mục tiêu sau lằn ngang ở đầu bàn thì đó được xem như là phản tinh thần thể thao

Chấm dứt ván đấu

Một trận đấu bắt đầu ngay sau khi bi cái vượt qua lằn ngang ở đầu bàn trong cú đánh khai cuộc. Phải chạm bi số 1 đầu tiên và hợp lệ trong cú đánh khai cuộc. Trận đấu kết thúc khi 1 đấu thủ đạt được 61 điểm hay hơn hoặc khi đấu thủ bị truất quyền thi đấu do vi phạm lỗi.

3. Những điểm chú ý khi phạm lỗi trong bida 15 bi (xoay vòng)

Bi cái lỗi hoặc rơi khỏi bàn
 • Bi cái phải ở trong khu “Kitchen”
 • Giữ nguyên vị trí của bi mục tiêu.
 • Bi mục tiêu đặt tại điểm ở cuối bàn
 • Khi bi mục tiêu chính nằm trong khu “Kitchen” thì phải đặt tại điểm ở cuối bàn.
Khi bi mục tiêu vào lỗ từ cú đánh lỗi, hoặc rơi khỏi bàn
 • Bi mục tiêu phải đặt tại điểm ở cuối bàn
 • Bi cái phải giữ nguyên vị trí
 • Bi cái ở trong khu vực “Kitchen”
Trường hợp phạm lỗi khi bi cái không chạm với bi mục tiêu chính trước thì chọn
 • Tất cả bi phải giữ nguyên vị trí
 • Bi cái ở khu “Kitchen”, bi mục tiêu giữ nguyên vị trí hoặc đặt tại điểm cuối bàn
 • Nếu chọn bi mục tiêu đặt tại điểm ở cuối bàn, thì bi cái buộc phải nằm ở khu”Kitchen”.
Một bi mục tiêu được đặt tại điểm ở cuối bàn phải là bi mục tiêu chính
 • Bi chỉ số nhỏ nhất trên bàn, tất cả những bi mục tiêu khác đặt ở điểm giữa băng cuối và trên lằn dọc ở cuối bàn.

4. Tổng kết

Trên đây là bài tổng hợp chi tiết về Bida lỗ 15 bi, hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về luật chơi cũng như những điều cần lưu ý khi chơi bida lỗ 15 bi. Để tránh phạm lỗi và cải thiện kỹ năng chơi bida, bạn nên thực hành thường xuyên và nắm vững các quy tắc của trò chơi.

Tags: