Luật bida 15 bi - Luật đánh cơ bản, Luật thi đấu và Lưu ý cơ bản

Luật bida 15 bi
Bida lỗ 15, còn được gọi là “Bida 15 bi” hoặc “Bida lỗ 15 đinh”, là một trong những biến thể phổ biến của trò chơi bida lỗ. Đây là trò chơi đòi hỏi kỹ năng, chiến thuật và sự chính xác cao. Cùng bài viết sau tìm hiểu chi tiết hơn nhé.

1. Bida lỗ 15 bi là gì?

Bida lỗ 15 bi, còn được gọi là Bida lỗ 15 đinh, là một trong những biến thể phổ biến của trò chơi bida lỗ. Bida lỗ 15 bi được chơi trên một bàn bida có kích thước tiêu chuẩn, với mục tiêu là đưa 15 quả bi vào lỗ theo thứ tự số trên bi, từ bi số 1 đến bi số 15.
Với mỗi cú đánh bi cái, phải chạm bi mục tiêu có số nhỏ nhất trên bàn, nhưng bi vào lỗ không cần phải theo thứ tự trên. Bất cứ bi mục tiêu nào được đưa vào lỗ bởi một cú đánh hợp lệ đều được tính .
Trận đấu kết thúc khi một đấu thủ đạt 61 điểm (hoặc hơn nữa) hoặc bị truất quyền thi đấu do vi phạm lỗi nặng.
Nếu cả hai đấu thủ đều đạt được 60 điểm sau khi tất cả 15 bi mục tiêu đã vào lỗ, thì ván đó được xem như là hoà và sẽ tiến hành đánh lại, đấu thủ đánh bi mục tiêu để gỡ hoà cuối cùng sẽ khai cuộc ở ván đánh lại.
Bida lỗ 15 bi

2. Luật đánh bida lỗ 15 bi cơ bản

Luật đánh bida lỗ 15 bi là một phần quan trọng của trò chơi bida. Dưới đây là những điểm cơ bản về luật đánh bida lỗ 15 bi

Mục tiêu chính

Trong trận đấu, bạn sẽ đánh 15 bi mục tiêu (đánh số từ 1 tới 15) và 1 bi cái.
Mục tiêu của mỗi cú đánh bi cái là phải chạm vào bi mục tiêu có đánh số nhỏ nhất trên bàn. Nhưng bi vào lỗ không cần phải theo thứ tự số trên bi.

Cách tính điểm trong luật đánh bida lỗ 15 bi

Điểm được tính dựa trên số bi mục tiêu bạn đánh vào lỗ hợp lệ.
Nếu bạn đánh bi cái vào lỗ sau khi đã chạm bi mục tiêu, điểm cũng được tính.

Những quy định về cú đánh khai cuộc

Khai cuộc là cú đánh đầu tiên của trận đấu.
Bi cái phải chạm đầu tiên vào bi mục tiêu có số nhỏ nhất trên bàn.

Các trường hợp phạm lỗi

 • Đánh bi chưa dừng hẳn (khi cả bi cái và bất kỳ bi mục tiêu nào vẫn đang di chuyển).
 • Sử dụng cơ khác ngoài đầu cơ da để đánh bi.
 • Chạm bất kỳ bộ phận cơ thể hay đồ dùng nào khác vào bi trong lúc đánh.
 • Đánh khi chân không chạm sàn (vi phạm luật).
 • Đẩy cơ (đầu cơ chạm vào bi với lượng thời gian hợp lệ).

Chấm dứt ván đấu:

Ván đấu kết thúc khi tất cả các bi mục tiêu đã được đánh vào lỗ hợp lệ.

3. Luật thi đấu bida lỗ 15 bi

Điều 78: Mục tiêu của trận đấu

Bida 15 gồm 15 bi số trên bàn được đánh số từ 1 đến 15 và bi cái. Trong mỗi lượt đánh bi cái phải chạm bi mục tiêu có số nhỏ nhất trên bàn, nhưng bi vào lỗ thì không nhất thiết cần theo thứ tự số của bi (bi nào vô lỗ trước cũng được).
Tất cả bi mục tiêu nào được đưa vào lỗ bởi cú đánh hợp lệ đều được tính.
Nếu đấu thủ đánh được bi mục tiêu vào lỗ hợp lệ, thì đấu thủ sẽ thực hiện cú đánh khác và tiếp tục cho đến khi đánh trượt, phạm lỗi hoặc thắng trận đấu khi đạt được 61 điểm (hoặc hơn)
Sau lượt đánh trượt của cơ thủ đi trước, cơ thủ tiếp theo sẽ phải bắt đầu lượt đánh của mình với vị trí các bi trên bàn sẵn có. Sau bất cứ lỗi nào của cơ thủ trước thì có quyền lựa chọn:
 • Tiếp tục đánh với vị trí các bi đấu thủ để lại
 • Đặt bi có chỉ số nhỏ nhất ở điểm cuối bàn và bắt đầu lượt đánh của mình với bi cái trong tay và đặt ở sau lằn ngang đầu bàn
Đấu thủ không phải gọi bất kỳ cú đánh nào. Trận đấu được kết thúc khi đấu thủ thắng đủ số ván theo quy định.
Luật bida lỗ 15 bi

Điều 79: Ghi điểm

Cách tính điểm trong bida lỗ 15 rất đơn giản, chỉ cần 1 bi mục tiêu rơi vào lỗ hợp lệ sẽ được tính điểm là giá trị của bi mục tiêu đó.
Khi có người chơi đạt 61 điểm hoặc hơn, sẽ kết thúc ván đấu.
Trong trường hợp cả hai đấu thủ đạt 60 điểm sau khi tất cả 15 bi mục tiêu đã vào lỗ, ván đấu đó được coi là hòa, và sẽ phân thắng thua theo cách sau:
 • So sánh chỉ số trung bình của 2 đấu thủ ở trận trước.
 • Thi đấu tiếp cho đến khi có sự chênh lệch về điểm.
 • Bốc thăm người thắng cuộc.

Điều 80: Xếp bi

 • Để xếp bida lỗ 15 bi, sử dụng khuôn hình tam giác để xếp bi.
 • ­Cách xếp với bi số 1 nằm ở đỉnh của tam giác tại điểm cuối bàn và các bi mục tiêu khác được xếp xen kẽ
 • ­Ván đấu bắt đầu với bi cái trong tay được đặt ngay sau lằn ngang đầu bàn.

Điều 81: Cú đánh khai cuộc hợp lệ

 • Đấu thủ khai cuộc phải đánh làm sao cho bi cái chạm đầu tiên bi số 1.
 • ­Cú khai cuộc được tính hợp lệ khi:
 • ­Đưa được bi cái vào lỗ.
 • ­Có ít nhất 4 bi mục tiêu chạm băng.
 • ­Nếu bi cái vào lỗ hoặc rơi khỏi bàn hay không đạt được những yêu cầu trên, đó là phạm lỗi.
 • ­Đấu thủ tiếp theo có bi cái trong tay sau tại lằn ngang ở đầu bàn

Điều 82: Tiến trình của ván đấu

 • Đấu thủ đưa vào lỗ một hoặc nhiều bi mục tiêu trong cú đánh khai cuộc hợp lệ thì tiếp tục đánh cho tới khi đánh trượt, phạm lỗi hay thắng ván.
 • ­Nếu đấu thủ đánh trượt hoặc phạm lỗi, đấu thủ tiếp theo sẽ bắt đầu lượt cơ của mình và tiếp tục đánh cho tới khi phạm lôi, đánh trượt, hay thắng ván.
 • ­Ván đấu kết thúc khi một đấu thủ đạt được 61 điểm hoặc hơn nữa hoặc bị truất quyền thi đấu do vi phạm lỗi nặng.

Điều 83: Chạm bi mục tiêu không đúng luật

Nếu bi mục tiêu mà bi cái chạm đầu tiên không phải là bi có số thứ tự nhỏ nhất trên bàn, thì đó là phạm lỗi.

Điều 84: Bi không chạm băng

Khi bi cái chạm bi mục tiêu, nếu không có bi mục tiêu nào rơi vào lỗ hoặc không làm cho bi cái hay bi mục tiêu nào chạm băng, thì đó là phạm lỗi.

Điều 85: Phạm lỗi

Khi đấu thủ phạm lỗi, sẽ bị mất lượt cơ của mình, tất cả bi mục tiêu vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi đều được đặt lại và điểm đó không được tính.

Điều 86: Đặt bi mục tiêu chính

Đặt lại bi mục tiêu chính thì:
 • Thay đổi bi mục tiêu (bi có số nhỏ nhất trên bàn) đến điểm cuối bàn và bắt đầu đánh với bi cái trong tay tại vị trí sau lằn ngang đầu bàn.
 • Khi có 1 hay nhiều bi nằm ở gần điểm cuối bàn hay ngay trên lằn dọc cản trở việc đặt bi mục tiêu, thì bi mục tiêu sẽ được đặt tại 1 điểm tại đường lằn dọc gần nhất với điểm ở cuối bàn mà không có sự di chuyển bi cản trở nào.
 • Bi mục tiêu chính được đặt dính vào bi cản trở.

Điều 87: Bi cái vào lỗ hay rơi khỏi bàn

Nếu đấu thủ làm bi cái vào lỗ hoặc rơi khỏi bàn, đó được xem là phạm lỗi. Đấu thủ tiếp theo sẽ được chọn giữa hai tùy chọn:
 • Nếu bi mục tiêu chính nằm bên ngoài lằn ngang đầu bàn, đấu thủ có thể đánh bi mục tiêu đó với bi cái trong tay đặt sau lằn ngang điểm đầu bàn, không có sự di chuyển bi cản trở nào.
 • Đặt bi mục tiêu chính: Bi mục tiêu chính là bi số 8 màu đen. Trong mỗi cú đánh, cơ thủ cần phải chạm vào bi mục tiêu có số nhỏ nhất trên bàn, nhưng bi vào lỗ không cần theo thứ tự trên

Điều 88: Phạm lỗi khi đánh bi nhảy hay đi vòng

Trong một trận đấu không có trọng tài, khi đấu thủ cố gắng đánh bi cái nhảy hoặc đi vòng qua bi làm cản trở (không phải bi mục tiêu chính) và làm cho bi này di chuyển, nhúc nhích (do tay, cơ, cầu nối), đó được coi là phạm lỗi.

Điều 89: Bi mục tiêu rơi khỏi bàn hay vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi

Đây là một cú đánh bị coi phạm lỗi và tất cả đều được đặt lại.
­Nếu bi mục tiêu rơi khỏi bàn hoặc vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi là bi cái, thì sẽ được đặt tại điểm cuối bàn và đấu thủ tiếp theo sẽ được chọn giữa:
 • Đồng ý giữ nguyên vị trí bi cái.
 • Hoặc đặt Bi cái sau lằn ngang đầu bàn
­Bi mục tiêu vào lỗ không hợp lệ hoặc rơi khỏi bàn (trừ bi mục tiêu chính) phải được đặt lại trên lằn dọc ở cuối bàn như sau:
 • Bi mục tiêu được đặt trên lằn dọc ở cuối bàn từ nhỏ tới lớn và hướng về điểm cuối bàn (bi chỉ số nhỏ nhất nằm sát băng ngang cuối bàn)
 • Nếu không đủ chỗ tại lằn dọc cuối bàn (từ băng cuối đến điểm cuối bàn) để đặt bi, thì bi mục tiêu sẽ được chuyển lên trên đường kéo dài của lằn dọc cuối bàn (từ điểm cuối bàn đến điểm giữa bàn) và vẫn phải tuân theo quy định từ nhỏ đến lớn.

Điều 90: Bi mục tiêu vào lỗ không hợp lệ

Khi bi mục tiêu vào lỗ không hợp lệ thì tất cả sẽ được đặt lại như sau:
­Khi chọn “đặt bi mục tiêu chính” thì:
 • ­Dời bi mục tiêu (có chỉ số nhỏ nhất trên bàn) về điểm cuối bàn và bắt đầu đánh với bi cái trong tay sau lằn ngang đầu bàn.
 • ­Khi có 1 hay nhiều bi nằm ở gần điểm cuối bàn hay trên lằn dọc làm cản trở việc đặt lại bi mục tiêu, thì bi mục tiêu sẽ được đặt lại tại 1 điểm nằm trên đường lăn dọc gần với điểm cuối bàn mà không di chuyển bi làm cản trở nào.
­Bi mục tiêu được đưa vào lỗ không hợp lệ hay rơi khỏi bàn (ngoại trừ bi mục tiêu chính) phải được đặt lại theo lằn dọc ở cuối bàn theo như sau:
 • Bi mục tiêu đặt trên lằn dọc ở cuối bàn từ nhỏ tới lớn và hướng về điểm ở cuối bàn (bi chỉ số nhỏ nhất nằm sát băng ngang ở cuối bàn)
 • Nếu không đủ chỗ trên lằn dọc ở cuối bàn (từ băng cuối đến điểm ở cuối bàn) để đặt bi, thì bi mục tiêu sẽ được chuyển lên trên đường kéo dài của lằn dọc ở cuối bàn (từ điểm ở cuối bàn đến điểm ở giữa bàn) và vẫn theo

Điều 91: Đặt nhiều bi mục tiêu

Tất cả bi mục tiêu vào lỗ không hợp lệ hay rơi ra khỏi bàn (ngoại trừ bi mục tiêu chính) phải được đặt lại theo lằn dọc ở cuối bàn theo như sau:
 • Bi mục tiêu đặt trên lằn dọc ở cuối bàn từ nhỏ tới lớn và hướng về điểm ở cuối bàn (bi chỉ số nhỏ nhất nằm sát băng ngang ở cuối bàn)
 • Nếu không đủ chỗ trên lằn dọc ở cuối bàn (từ băng cuối đến điểm ở cuối bàn) để đặt bi, thì bi mục tiêu sẽ được chuyển lên trên đường kéo dài của lằn dọc ở cuối bàn (từ điểm ở cuối bàn đến điểm ở giữa bàn) và vẫn theo quy định từ nhỏ đến lớn

Điều 92: Phạm lỗi 4 lần liên tục

Nếu một đấu thủ phạm lỗi 4 lần liên tục, đó sẽ được xem là vi phạm nghiêm trọng.

Đấu thủ vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truất quyền thi đấu và mất lượt cơ của mình.

Tất cả các bi mục tiêu vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi sẽ được đặt lại và điểm đó không được tính

Điều 93: Đánh từ phía sau lằn ngang đầu bàn

Khi đấu thủ có bi cái trong tay đặt sau lằn ngang ở đầu bàn ”Kitchen” giữa lằn ngang ở đầu bàn và băng ngang ở cuối bàn thì đấu thủ đó phải đưa được bi cái tới 1 điểm nằm ở ngoài “Kitchen” trước khi chạm với băng hay bị mục tiêu. Nếu không có đủ những yếu tố trên thì bi xem như phạm lỗi
 • Khu vực Kitchen trong bể bida lỗ 15 bi là một khái niệm rất quan trọng. Khu vực Kitchen đề cập đến một khu vực cụ thể trên bàn bida. Nó nằm giữa thanh băng đầu bàn và một điểm cách thanh băng đầu hai chấm tròn.
 • Không gian khu vực Kitchen gần như hình chữ nhật này là nơi đặt bi cái theo cách thủ công cho cú đánh mở màn. Khu vực này thường được kẻ phấn sẵn trên bàn bida.
Khu Kitchen bida lỗ 15 bi
Chú ý: Nếu bi mục tiêu nằm ngay ở trên hoặc bên ngoài khu “Kitchen” mà lại quá gần với bi cái, khiến bi cái chạm bi đó trước khi ra khỏi khu “Kitchen” thì bi đó cũng có thể xem như hợp lệ
Với bi cái trong tay nằm sau lằn ngang ở đầu bàn, đấu thủ đánh 1 cú hợp lệ nhưng bi cái chạm bi nằm ở sau lằn ngang ở đầu bàn mà bi cái vẫn vượt qua lằn ngang, thì xem như là phạm lỗi
Với bi cái trong tay nằm sau lằn ngang ở đầu bàn, đấu thủ làm bi cái chạm bi nằm ở sau lằn ngang ở đầu bàn mà bi cái không vượt qua được lằn ngang, thì luật sẽ như sau:
 • Đó bị coi là lỗi và đấu thủ tiếp theo sẽ có bi cái trong tay
 • Đặt lại những bi đó về vị trí cũ và yêu cầu cơ thủ phạm lỗi đánh lại
Nếu đấu thủ ở tình huống này nhiều lần, làm bi cái chạm bi mục tiêu sau lằn ngang ở đầu bàn thì đó được xem như là phản tinh thần thể thao.

Điều 94: Chấm dứt ván đấu

Một trận đấu sẽ bắt đầu ngay sau khi bi cái vượt qua lằn ngang ở đầu bàn trong cú đánh đầu tiên (cú đánh khai cuộc). Phải chạm bi số 1 đầu tiên và hợp lệ trong cú đánh khai cuộc. Trận đấu kết thúc khi 1 đấu thủ đạt được 61 điểm hay hơn hoặc khi đấu thủ bị truất quyền thi đấu do vi phạm lỗi.

4. Những điểm chú ý khi phạm lỗi trong bida 15 bi xoay vòng

Bi cái lỗi hoặc rơi khỏi bàn
 • Bi cái phải ở trong khu “Kitchen”
 • Giữ nguyên vị trí của bi mục tiêu.
 • Bi mục tiêu đặt tại điểm ở cuối bàn
Trường hợp khi bi mục tiêu nằm trong khu “Kitchen” thì phải đặt tại điểm ở cuối bàn.
Khi bi mục tiêu vào lỗ từ cú đánh lỗi, hoặc rơi khỏi bàn
 • Bi mục tiêu phải đặt tại điểm ở cuối bàn
 • Bi cái phải giữ nguyên vị trí
 • Bi cái ở trong khu vực “Kitchen”
Trường hợp phạm lỗi khi bi cái không chạm với bi mục tiêu chính trước thì chọn
 • Tất cả bi phải giữ nguyên vị trí
 • Bi cái ở khu “Kitchen”, bi mục tiêu giữ nguyên vị trí hoặc đặt tại điểm cuối bàn
 • Nếu chọn bi mục tiêu đặt tại điểm ở cuối bàn, thì bi cái buộc phải nằm ở khu ”Kitchen”.
Một bi mục tiêu được đặt tại điểm ở cuối bàn phải là bi mục tiêu chính. Bi chỉ số nhỏ nhất trên bàn, tất cả những bi mục tiêu khác đặt ở điểm giữa băng cuối và trên lằn dọc ở cuối bàn.

Tổng kết

Trên đây là bài tổng hợp chi tiết về Bida lỗ 15 bi, hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về luật chơi cũng như những điều cần lưu ý khi chơi bida lỗ 15 bi. Để tránh phạm lỗi và cải thiện kỹ năng chơi bida, bạn nên thực hành thường xuyên và nắm vững các quy tắc của trò chơi.

Tags: