Hóc Môn là một huyện ngoại thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Bida hiện đang là một trong những môn thể thao và loại hình giải trí được ưa chuộng tại Hóc Môn, với số lượng người chơi ngày càng tăng và thường xuyên. Dưới đây là danh sách các quán (câu lạc bộ) bida đang hoạt động tại Hóc Môn với thông tin đầy đủ về địa chỉ và đường dẫn Google Maps đến quán (khi click vào đường dẫn chi tiết tại nút "Xem tiếp")

Mew Billiards Club

Mew Billiards Club

Địa chỉ: 262/25 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0559 966 107

Xem tiếp
MT1973 Billiards Club - Câu lạc bộ bida cao cấp

MT1973 Billiards Club - Câu lạc bộ bida cao cấp

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Thảnh ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0901 810 810

Xem tiếp
Bida Khang

Bida Khang

Địa chỉ: VHRQ+56X, Đ. Song Hành, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
CLB Bida 66 SONG HÀNH

CLB Bida 66 SONG HÀNH

Địa chỉ: 66 Đ. Song Hành, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0944 684 779

Xem tiếp
Fox Billiards Club

Fox Billiards Club

Địa chỉ: 106 Đường Nguyễn Thị Thảnh, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0907 128 281

Xem tiếp
Câu Lạc Bộ Bida 98

Câu Lạc Bộ Bida 98

Địa chỉ: 47/5M đường Song Hành, Ấp Mỹ Hòa 1, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0937 166 889

Xem tiếp
CLB Bida Tam Đại Phát

CLB Bida Tam Đại Phát

Địa chỉ: 739 Đặng Thúc Vịnh Tổ 85, Âp Tam Đông, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0909 123 418

Xem tiếp
Bida Út Nhi

Bida Út Nhi

Địa chỉ: 8/8C Lê Thị Sóc, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
CLB BIDA 007 PRO

CLB BIDA 007 PRO

Địa chỉ: 336 Tô Ký Ấp Tam Đông 1, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0908 829 993

Xem tiếp
CLB Bida 24h

CLB Bida 24h

Địa chỉ: 1 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0934 854 823

Xem tiếp
CLB BIDA VEN ĐÔ

CLB BIDA VEN ĐÔ

Địa chỉ: 3/95 Đường Trần Thị Bốc, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
CLB Bida Ga Lăng

CLB Bida Ga Lăng

Địa chỉ: 162/2H Lê Thị Lơ, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, TP, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0901 955 779

Xem tiếp
CLB BIDA NGUYỄN TÁNH

CLB BIDA NGUYỄN TÁNH

Địa chỉ: 54/3C Đồng Tâm, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0359 866 500

Xem tiếp
Clb Bida Sáu Hùng

Clb Bida Sáu Hùng

Địa chỉ: 20 Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Bida Thanh

Bida Thanh

Địa chỉ: 98 Đ Lê Lợi, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0933 179 373

Xem tiếp
CLB BIDA 8888

CLB BIDA 8888

Địa chỉ: 56 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0973 775 677

Xem tiếp
CLB Bida Lê Hạnh

CLB Bida Lê Hạnh

Địa chỉ: VH6Q+8MH, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Clb Bida 126

Clb Bida 126

Địa chỉ: 126 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Billiards Gaulois

Billiards Gaulois

Địa chỉ: Đ. Song Hành/19/9Q Ấp Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0907 251 573

Xem tiếp
Câu Lạc Bộ Bida Lê Hiệp

Câu Lạc Bộ Bida Lê Hiệp

Địa chỉ: 39/4B Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0909 290 306

Xem tiếp
Clb Bida Hoàng Gia

Clb Bida Hoàng Gia

Địa chỉ: VHWW+JMM, Thị Trấn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Clb Bida Bà Tám

Clb Bida Bà Tám

Địa chỉ: 8 Đông Thạnh 1-1, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0949 660 000

Xem tiếp
CLB BIDA DƯƠNG ĐÔNG

CLB BIDA DƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 17/6Y Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0343 505 547

Xem tiếp
CLB BiDa Anh Vũ 6

CLB BiDa Anh Vũ 6

Địa chỉ: 112 Bùi Công Trừng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0869 759 679

Xem tiếp
Bida Hoàng Kim

Bida Hoàng Kim

Địa chỉ: 69/3D Trần Văn Mười, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0988 438 465

Xem tiếp
Bida Lê Minh

Bida Lê Minh

Địa chỉ: 987a Đ. Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Bida Nhật Tân

Bida Nhật Tân

Địa chỉ: 33/2 Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0867 242 955

Xem tiếp
Clb Bida 179

Clb Bida 179

Địa chỉ: 179 Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Clb Bida Chuyên Nghiệp Vũ Hùng

Clb Bida Chuyên Nghiệp Vũ Hùng

Địa chỉ: 60 Tô Ký, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0938 636 626

Xem tiếp
Clb Bida Hoàng Hà

Clb Bida Hoàng Hà

Địa chỉ: 43 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
CLB BILLIARDS & COFFEE GAO

CLB BILLIARDS & COFFEE GAO

Địa chỉ: 160 Đồng Tâm, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0908 535 606

Xem tiếp
Clb Bida Thanh Loan

Clb Bida Thanh Loan

Địa chỉ: WM52+7GX, Bùi Công Trừng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Câu Lạc Bộ Bida Nhật Tân

Câu Lạc Bộ Bida Nhật Tân

Địa chỉ: Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0938 517 654

Xem tiếp
Bida Hồng Châu

Bida Hồng Châu

Địa chỉ: VH9R+F2G, Xuân Thới 3, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
cty bida giải trí đức anh

cty bida giải trí đức anh

Địa chỉ: 34/5b Ấp Mỹ, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0939 374 444

Xem tiếp
Cà Phê - Bida Hoa Sứ

Cà Phê - Bida Hoa Sứ

Địa chỉ: 135 Đ Lê Lợi, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
CLB Bida Người Anh Em

CLB Bida Người Anh Em

Địa chỉ: 101 Trần Văn Mười, Ấp 3, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
CLB Bida Tài Thân

CLB Bida Tài Thân

Địa chỉ: Đ. Đặng Thúc Vịnh/7 Âp 7, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0363 563 909

Xem tiếp
Tuấn É Cafe & BiDa

Tuấn É Cafe & BiDa

Địa chỉ: 8, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Café Bida Dạ Lý

Café Bida Dạ Lý

Địa chỉ: VGFH+3XP, Nguyễn Văn Bứa, Phạm Văn Hai, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Lộc Vừng Cà Phê Sân Vườn & Bida

Lộc Vừng Cà Phê Sân Vườn & Bida

Địa chỉ: 302 Đ. Đặng Thúc Vịnh, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0862 519 334

Xem tiếp

Các dịch vụ marketing của Be5 Sports

Mô tả

Cho thuê vị trí trên Be5 Sports

- Quý khách có thể đăng kí thuê đặt địa chỉ facebook, số điện thoại - Zalo hoặc địa chỉ website trên trang đích mong muốn tại Be5 Sports

- Giá: tùy vị trí thuê (vui lòng liên hệ)

Xem tiếp
Mô tả

Chạy quảng cáo Google & Facebook

- Quý khách có thể thuê Be5 Digital Marketing vận hành quảng cáo Google và Facebook theo kết quả và ngân sách mong muốn

- 400.000đ/tháng: ngân sách dưới 1.500.000đ.

- 500.000đ/tháng: ngân sách từ 1.500.000 - 3.000.000đ

- 1.000.000đ/tháng: ngân sách từ 3.000.000 - 10.000.000đ

- 2.000.000đ/tháng: ngân sách từ 10.000.000 - 50.000.000đ

- 3.000.000đ/tháng: ngân sách từ 50.000.000 trở lên

Xem tiếp
Mô tả

Xây dựng & Quản trị Fanpage

- Xây dựng hình ảnh và nội dung cho Fanpage của quý khách hàng hoặc xây dựng cho trang bán hàng cá nhân theo yêu cầu

- 2.000.000đ/tháng: 5 bài đăng/tháng

- 4.800.000đ/tháng: 15 bài đăng/tháng

- 7.000.000đ/tháng: 25 bài đăng/tháng

- 9.100.000đ/tháng: 35 bài đăng/tháng

Xem tiếp
Mô tả

Thiết kế theo yêu cầu

- Quý khách có thể thiết kế các sản phẩm dùng cho kinh doanh online như sales kit, catalogue, portfolio,... và các sản phẩm khác dùng cho kinh doanh

- Thiết kế cơ bản (graphic banner, standee, poster,...): 500.000đ/bản thiết kế

- Thiết kế, edit video (video 2D, 3D): 1.000.000đ/video

- Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, bản hiệu: 2.000.000đ/logo

- Thiết kế tài liệu PDF, tài liệu thuyết trình, tài liệu in: 300.000đ/trang

Xem tiếp
Mô tả

SEO - Trọn gói & Bài viết

- Be5 Digital Marketing nhận dịch vụ SEO website của quý khách hàng lên hàng theo yêu cầu và nghiệm thu theo kết quả

- SEO bài viết (tối thiểu 30 bài):

30.000.000đ: top 11 - 20

80.000.000đ: top 4 - 10

90.000.000đ: top 1 - 3

- SEO tổng thể: giá từ 300.000.000đ/dự án

Xem tiếp
Dịch vụ digital maketing trọn gói

Dịch vụ Digital Maketing trọn gói

- Dịch vụ triển khai digital marketing trọn gói cho doanh nghiệp của Be5 Digital Marketing

- Vui lòng liên hệ tư vấn

Xem tiếp

Be5 Digital Marketing - Bees fight to be fine

Được thành lập từ năm 2014, Be5 Digital Marketing mà tiền thân trước đây là Step Marketing Partners là một đơn vị cung cấp giải pháp Digital Marketing với đa dạng các dịch vụ cung cấp, gắng liền hiệu quả với sự thành công của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số (Online platform). Với gần một thập kỷ kinh nghiệm, chúng tôi tự tin các giải pháp của Be5 sẽ góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp trong thời đại 4.0.

Be5 Digital Marketing luôn triển khai dự án với tâm thế đặt hiệu quả kinh doanh của khách hàng lên hàng đầu, luôn định hướng và nỗ lực trong từng nghiệp vụ triển khai. Quá trình triển khai dự án cũng là quá trình Be5 luôn đồng hành và phát triển không ngừng cùng thương hiệu của quý khách hàng.

Với Be5 Digital Marketing - Hiệu quả kinh doanh của khách hàng luôn là ưu tiên cao nhất.