Be5 Sports là nơi cung cấp đầy đủ thông tin mua bán, kiến thức về bàn bida 3 băng và giao dịch mua bán sản phẩm bàn bida 3 băng các loại tại Việt Nam.
Cùng xem qua danh sách và bảng giá các sản phẩm bàn bida 3 băng đang được chào bán bên dưới:

Bàn 3C Hollywood

Giá: 55.000.000đ - Bàn 3C Hollywood

Kích thước: 9feet -> 1600mm x 2900mm x 800mm

Thể loại: Bàn 3C Hollywood

Đá TQ, Cao su Pháp, sưởi Hàn

Nguyên liệu: Gỗ CN, MDF

Tình trạng: mới 100 %

Sản xuất tại: VN

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
Bàn 3C Signature

Giá: 75.000.000đ - Bàn 3C Signature

Kích thước: 9feet -> 1600mm x 2900mm x 800mm

Thể loại: 3C Signature

Đá Hàn Quốc – Cao su Pháp – sưởi phim HQ

Tình trạng: mới 100 %

Sản xuất tại: VN

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
Bàn 3C Gabriel

Giá: 76.000.000đ - Bàn 3C Gabriel

Kích thước: 9feet -> 1600mm x 2900mm x 800mm

Thể loại: Bàn 3C Gabriel

Nguyên liệu: Gỗ CN, MDFbriel

Tình trạng: mới 100 %

Cao su Pháp – Đá HQ – Sưởi phim HQ

Sản xuất tại: VN

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
Bàn 3C PBA

Giá: 78.000.000đ - Bàn 3C PBA

Kích thước: 9feet -> 1600mm x 2900mm x 800mmThể loại: Bàn Libre PBA

Tình trạng: mới 100 %

Sản xuất tại: VN

Cao su Pháp

Đá Hàn Quốc

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
Bàn 3C Min

Giá: 80.000.000đ - Bàn 3C Min

Kích thước: 9feet -> 1600mm x 2900mm x 800mm

Thể loại: 3C Min

Đá Hàn Quốc – Cao su Pháp – sưởi phim HQ

Tình trạng: mới 100 %

Sản xuất tại: VN

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
Bàn Bida Caroom (3 Băng) – Five-2

Giá: 80.000.000đ - Bàn Bida Caroom (3 Băng) – Five-2

Kích thước: 1m70 x 3m31

Khung sắt nhập khẩu Hàn Quốc chữ H.

Băng cao su Pháp nhập khẩu vector

Sưởi nhiệt Hàn Quốc

Thành băng chống cháy – thân bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Caroom (3 Băng) Gabriels

Giá: 80.000.000đ - Bàn Bida Caroom (3 Băng) Gabriels

Kích thước: 1m70 x 3m31

Khung sắt nhập khẩu Hàn Quốc chữ H.

Băng cao su Pháp nhập khẩu vector

Sưởi nhiệt Hàn Quốc

Thành băng chống cháy – thân bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Caroom (3 Băng) Phăng Five-2

Giá: 80.000.000đ - Bàn Bida Caroom (3 Băng) Phăng Five-2

Kích thước: 1m70 x 3m31

Khung sắt nhập khẩu Hàn Quốc chữ H.

Băng cao su Pháp nhập khẩu vector

Sưởi nhiệt Hàn Quốc

Thành băng chống cháy – thân bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Caroom (3 Băng) Phăng Innovation

Giá: 80.000.000đ - Bàn Bida Caroom (3 Băng) Phăng Innovation

Kích thước: 1m70 x 3m31

Khung sắt nhập khẩu Hàn Quốc chữ H.

Băng cao su Pháp nhập khẩu vector

Sưởi nhiệt Hàn Quốc

Thành băng chống cháy – thân bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Caroom (3 Băng) Phăng Five-2

Giá: 80.000.000đ - Bàn Bida Caroom (3 Băng) Phăng Five-2

Kích thước: 1m70 x 3m31

Khung sắt nhập khẩu Hàn Quốc chữ H.

Băng cao su Pháp nhập khẩu vector

Sưởi nhiệt Hàn Quốc

Thành băng chống cháy – thân bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-RY01LC

Giá: 90.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-RY01LC

– Kích thước: Ngang 1m74 – Dài 3m16

– Khung sắt H.

– Đá TQ loại 1.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP01LC

Giá: 90.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP01LC

– Kích thước: Ngang 1m74 – Dài 3m16

– Khung sắt H.

– Đá TQ loại 1.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc.

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP02LC

Giá: 90.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP02LC

– Kích thước: Ngang 1m74 – Dài 3m16

– Khung sắt H.

– Đá TQ loại 1.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc.

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP03LC

Giá: 90.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP03LC

– Kích thước: Ngang 1m74 – Dài 3m16

– Khung sắt H.

– Đá TQ loại 1.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc.

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04 SP04HC

Giá: 100.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04 SP04HC

– Khung sắt H.

– Đá Hàn Quốc.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc.

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04 SP05HC

Giá: 100.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04 SP05HC

– Kích thước: Ngang 1m74 – Dài 3m16

– Khung sắt H.

– Đá Hàn Quốc.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc.

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04 SP06HC

Giá: 100.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04 SP06HC

– Kích thước: Ngang 1m74 – Dài 3m16

– Khung sắt H.

– Đá Hàn Quốc.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc.

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-RY01HC

Giá: 100.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-RY01HC

– Kích thước: Ngang 1m74 – Dài 3m16

– Khung sắt H.

– Đá Hàn Quốc.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc.

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP01HC

Giá: 100.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP01HC

– Kích thước: Ngang 1m74 – Dài 3m16

– Khung sắt H.

– Đá Hàn Quốc.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc.

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP02HC

Giá: 100.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP02HC

– Kích thước: Ngang 1m74 – Dài 3m16

– Khung sắt H.

– Đá Hàn Quốc.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc.

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP03HC

Giá: 100.000.000đ - BÀN BIDA 3C LUXURY HG04-SP03HC

– Kích thước: Ngang 1m74 – Dài 3m16

– Khung sắt H.

– Đá Hàn Quốc.

– Cao su Pháp.

– Góc băng hợp kim.

– Thành băng chống cháy.

– Sưởi nhiệt Hàn Quốc.

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
Aplus Carom | Bàn Bida 3C

Giá: 139.000.000đ - Aplus Carom | Bàn Bida 3C

Băng cao su Vector Klematch Pháp

Khung thép đúc, chắc chắn, bền bỉ

Đá Hàn Quốc, phẳng 99.9%

Vải nỉ Simonis hoặc Class One

Thành băng gỗ cao su Thái Lan, phủ Lamite chống cháy rộp

Ốp góc inox sáng bóng

Phụ kiện theo bàn cao cấp

Nơi bán: Nova Billiards

Xem tiếp
Bàn bida 3C Fromm

Giá: 155.000.000đ - Bàn bida 3C Fromm

Kích thước phủ bì của bàn (Dài x Rộng x Cao): 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng (Dài x Rộng): 1422 x 2844 (mm)

Mặt đá: Hàn Quốc (Tiêu chuẩn theo NSX)

Băng cao su: P37 – Nhập khẩu từ France (Pháp)

Băng sưởi: Tiêu chuẩn NSX

Thành băng: Gỗ Phong nguyên khối

Kết cấu khung: Kim Loại

Chân đế: Gỗ kết hợp Kim loại

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida Fromm mẫu 2015

Giá: 155.000.000đ - Bàn bida Fromm mẫu 2015

Kích thước phủ bì của bàn: Dài x Rộng x Cao = 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng: Dài x Rộng = 1422 x 2844 (mm)

Mặt đá: Hàn Quốc (Tiêu chuẩn theo Nhà sản xuất)

Băng cao su: P37 – Nhập khẩu từ France (Pháp)

Băng sưởi: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Thành băng: Gỗ Phong nguyên khối

Kết cấu khung: Kim Loại

Chân đế: Gỗ kết hợp Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida 3C Hollywood Proam V 2019

Giá: 160.000.000đ - Bàn bida 3C Hollywood Proam V 2019

Xuất xứ: Hàn Quốc

Mẫu mã: 2019

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7 x 3,0 (m)

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42 x 1,84 (m)

Vải: Simonis 300

Mặt đá: Theo bàn

Phim sưởi: Theo bàn

Cao su: Theo bàn

Thành băng: Theo bàn

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida 3C Gabriels Imperator V

Giá: 160.000.000đ - Bàn bida 3C Gabriels Imperator V

Thương hiệu: Gabriels

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Âu

Tình trạng: Mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Công lắp đặt: Bao gồm

Phụ kiệm kèm theo: Bao gồm

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida 3 băng HOLLYWOOD Proam Alpha nhập khẩu Hàn Quốc

Giá: 160.000.000đ - Bàn bida 3 băng HOLLYWOOD Proam Alpha nhập khẩu Hàn Quốc

Kích thước chiều ngang của bàn là 1m70 x 3m10.

Bàn có kết cầu từ Sắt và thép loại I. Mặt bàn làm từ gỗ khối tự nhiên (gỗ Sồi của Mỹ), bên ngoài được sơn lớp sơn chống cháy, cân chỉnh tự động.

Thân bàn có kết cấu vững chắc, kiểu dáng mạnh mẽ, sang trọng, cùng với vật liệu gỗ hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, rất khó để người dùng thấy sự xuống cấp về hình thức hay chất lượng của bàn sau thời gian dài sử dụng. Đây là đặc điểm mà không phải mẫu bàn bi a nào cũng có thể có được.

Chân bàn có kết cấu chặt chẽ, đảm bảo tính chịu lực, chống rung hiệu quả.

Nơi bán: Thể Thao Đông Á

Xem tiếp
Bàn bida 3C Eagle – Fromm

Giá: 165.000.000đ - Bàn bida 3C Eagle – Fromm

Kích thước phủ bì của bàn: Dài x Rộng x Cao = 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng: Dài x Rộng = 1422 x 2844 (mm)

Mặt đá: Hàn Quốc (Tiêu chuẩn theo Nhà sản xuất)

Băng cao su: P37 – Nhập khẩu từ France (Pháp)

Băng sưởi: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Thành băng: Gỗ Phong nguyên khối

Kết cấu khung: Kim Loại

Chân đế: Gỗ kết hợp Kim loại

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida Fromm EAGLE

Giá: 165.000.000đ - Bàn bida Fromm EAGLE

Kích thước phủ bì của bàn: Dài x Rộng x Cao = 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng: Dài x Rộng = 1422 x 2844 (mm)

Mặt đá: Hàn Quốc (Tiêu chuẩn theo Nhà sản xuất)

Băng cao su: P37 – Nhập khẩu từ France (Pháp)

Băng sưởi: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Thành băng: Gỗ Phong nguyên khối

Kết cấu khung: Kim Loại

Chân đế: Gỗ kết hợp Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida 3C Hollywood PROAM α (Alpha)

Giá: 170.000.000đ - Bàn bida 3C Hollywood PROAM α (Alpha)

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7m x 3,0m

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42m x 1,84m

Vải: Simonis 300

Mặt đá: Theo bàn

Phim sưởi: Theo bàn

Cao su: Theo bàn

Thành băng: Theo Bàn

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida Hollywood PROAM α (Alpha)

Giá: 170.000.000đ - Bàn bida Hollywood PROAM α (Alpha)

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7 x 3,0 (m)

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42 x 1,84 (m)

Vải: Simonis 300

Mặt đá: Theo bàn

Phim sưởi: Theo bàn

Cao su: Theo bàn

Thành băng: Theo Bàn

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Min 3C nhập 2023

Giá: 174.000.000đ - Min 3C nhập 2023

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
Bàn bida Fromm NIKE màu Nâu

Giá: 185.000.000đ - Bàn bida Fromm NIKE màu Nâu

Kích thước phủ bì của bàn: Dài x Rộng x Cao = 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng: Dài x Rộng = 1422 x 2844 (mm)

Mặt đá: Hàn Quốc (Tiêu chuẩn theo Nhà sản xuất)

Băng cao su: P37 – Nhập khẩu từ France (Pháp)

Băng sưởi: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Thành băng: Gỗ Phong nguyên khối

Kết cấu khung: Kim Loại

Chân đế: Gỗ kết hợp Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida Fromm NIKE màu Trắng

Giá: 185.000.000đ - Bàn bida Fromm NIKE màu Trắng

Kích thước phủ bì của bàn: Dài x Rộng x Cao = 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng: Dài x Rộng = 1422 x 2844 (mm)

Mặt đá: Hàn Quốc (Tiêu chuẩn theo Nhà sản xuất)

Băng cao su: P37 – Nhập khẩu từ France (Pháp)

Băng sưởi: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Thành băng: Gỗ Phong nguyên khối

Kết cấu khung: Kim Loại

Chân đế: Gỗ kết hợp Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida 3C NIKE – Fromm

Giá: 190.000.000đ - Bàn bida 3C NIKE – Fromm

Kích thước phủ bì của bàn: 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng: 1422 x 2844 (mm)

Sử dụng mặt đá: Hàn Quốc (Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)

Thành băng là gỗ Phong nguyên khối

Sử dụng kết cấu khung: Kim Loại

Chân đế: kết hợp gỗ và kim loại

Băng cao su P37

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida 3C PBA Tour Pro 3.0 Table (Nâu)

Giá: 190.000.000đ - Bàn bida 3C PBA Tour Pro 3.0 Table (Nâu)

Kích thước phủ bì: Dài: 1,7m x Rộng: 3,0m

Kích thước sử dụng: Dài: 1,42m x Rộng: 1,84m

Trọng lượng tổng: 500 (KG)

Trọng lượng đá: 145/(KG)/ Tấm

Vỏ bàn: 80 (KG)

Mặt đá: chiều dày tiêu chuẩn từ 3.8-4.0 (cm)

Thành băng: phủ laminate chống trầy, chống cháy

Hệ thống khung đỡ: thép chữ I hoặc thép hộp mạ kẽm

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida 3C PBA Tour Pro 3.0 Table (Trắng)

Giá: 190.000.000đ - Bàn bida 3C PBA Tour Pro 3.0 Table (Trắng)

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7m x 3,0m

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42m x 1,84m

Màu sắc: Trắng

Sử dụng loại vải Class one/ MIK Pro

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida Fromm PBA Tour Pro 3.0 Table (Brown)

Giá: 190.000.000đ - Bàn bida Fromm PBA Tour Pro 3.0 Table (Brown)

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7 x 3,0 (m)

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42 x 1,84 (m)

Vải: Class one/ MIK Pro

Mặt đá: Theo bàn

Phim sưởi: Theo bàn

Cao su: Theo bàn

Thành băng: Theo Bàn

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida Fromm PBA Tour Pro 3.0 Table (White)

Giá: 190.000.000đ - Bàn bida Fromm PBA Tour Pro 3.0 Table (White)

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7 x 3,0 (m)

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42 x 1,84 (m)

Vải: Class one/ MIK Pro

Mặt đá: Theo bàn

Phim sưởi: Theo bàn

Cao su: Theo bàn

Thành băng: Theo Bàn

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida Fromm PBA Tour Pro 3.0 Table (White)

Giá: 190.000.000đ - Bàn bida Fromm PBA Tour Pro 3.0 Table (White)

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7 x 3,0 (m)

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42 x 1,84 (m)

Vải: Class one/ MIK Pro

Mặt đá: Theo bàn

Phim sưởi: Theo bàn

Cao su: Theo bàn

Thành băng: Theo Bàn

Nơi bán: Sài Gòn Billiards

Xem tiếp
BÀN 3 BĂNG MIN 2022 KOREA

Giá: 198.000.000đ - BÀN 3 BĂNG MIN 2022 KOREA

- HÀNG CHÍNH HÃNG NHÂP KHẨU CỦA KOREA

- CHÍNH HÃNG MIN TABLE

- BÀN 3 BĂNG CHUYÊN NGHIỆP SỬ DỤNG TRONG CÁC GIẢI ĐẤU BIDA TẠI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

- CAOSU THI ĐẤU

- ĐÁ THI ĐẤU CAO CẤP KOREA

- HỆ THỐNG SƯỞI KOREA

Nơi bán: Bida Thanh Minh

Xem tiếp
Bàn Min Nhập

Giá: 200.000.000đ - Bàn Min Nhập

Kích thước chiều ngang là 1m55 x 2m85.

Bàn có kết cấu là Sắt và gỗ công nghiệp cao cấp. Bàn được phủ sơn chống cháy và cân chỉnh tự động.

Mặt bàn đá Việt Nam hoặc nhập khẩu, dựa theo nhu cầu sử dụng của người dùng.

Chân và khung bàn có kết cấu chắc chắn, tránh rung lắc hiệu quả.

Chân và khung bàn có kết cấu chắc chắn, tránh rung lắc hiệu quả.

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
Bàn bida 3C Min 2022

Giá: 200.000.000đ - Bàn bida 3C Min 2022

Kích thước phủ bì: (Dài x Rộng) = 1,7m x 3,0m

Kích thước sử dụng: (Dài x Rộng) = 1,42m x 1,84m

Sử dụng loại vải Takini

4 chân được thiết kế vững chãi, tạo cảm giác an toàn cho người chơi

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida Min Table Innovation Club2 2022

Giá: 205.000.000đ - Bàn bida Min Table Innovation Club2 2022

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7 x 3,0 (m)

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42 x 1,84 (m)

Vải: Takini

Mặt đá: Hàn Quốc

Phim sưởi: Theo bàn

Cao su: Theo bàn

Thành băng: Theo Bàn

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida 3C Hollywood PROAM Olympique (Deep Blue)

Giá: 215.000.000đ - Bàn bida 3C Hollywood PROAM Olympique (Deep Blue)

Kích thước phủ bì: (Dài x Rộng) 1,7m x 3,0m

Kích thước sử dụng: (Dài x Rộng) 1,42m x 1,84m

Sử dụng đá hóa cương có chiều dày 60mm

Dùng băng cao su Vector cao cấp

Sử dụng hệ thống sưởi nhiệt an toàn

Có hệ thống khung đỡ kết cấu thép

Sử dụng 06 chân hình tứ giác bằng thép chắc chắn, có khả năng chịu lực ổn định

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida 3C Hollywood PROAM Olympique (Noble White)

Giá: 215.000.000đ - Bàn bida 3C Hollywood PROAM Olympique (Noble White)

Đá hóa cương dày 60 mm

Băng cao su Vector cao cấp

Hệ thống sưởi nhiệt rất an toàn

Hệ thống có khung đỡ kết cấu thép chắc chắn

6 Chân hình tứ giác bằng thép vững chãi

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida 3C Signature Hàn Quốc 2020

Giá: 215.000.000đ - Bàn bida 3C Signature Hàn Quốc 2020

Kích thước phủ bì của bàn (Dài x Rộng x Cao): 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng (Dài x Rộng): 1422 x 2844 (mm)

Mặt đá: Hàn Quốc (Tiêu chuẩn NSX)

Băng cao su: Tiêu chuẩn NSX

Băng sưởi: Tiêu chuẩn NSX

Thành băng: Tiêu chuẩn NSX

Kết cấu khung: Kim Loại

Chân đế: Tiêu chuẩn NSX

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida Hollywood PROAM Olympique (Deep Blue)

Giá: 215.000.000đ - Bàn bida Hollywood PROAM Olympique (Deep Blue)

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7 x 3,0 (m)

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42 x 1,84 (m)

Vải: Simonis 300

Mặt đá: Theo bàn

Phim sưởi: Theo bàn

Cao su: Theo bàn

Thành băng: Theo Bàn

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida SIGNATURE Hàn Quốc 2020

Giá: 215.000.000đ - Bàn bida SIGNATURE Hàn Quốc 2020

Kích thước phủ bì của bàn: Dài x Rộng x Cao = 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng: Dài x Rộng = 1422 x 2844 (mm)

Mặt đá: Hàn Quốc (Tiêu chuẩn theo Nhà sản xuất)

Băng cao su: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Băng sưởi: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Thành băng: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Kết cấu khung: Kim Loại

Chân đế: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn Bida 3 Băng Hollywood Olympique

Giá: 220.000.000đ - Bàn Bida 3 Băng Hollywood Olympique

Kích thước: 3200 x 1800 x 780mm

Khung chân kim loại sơn tĩnh điện

Diềm băng in 3D

Mặt đá mè Hollywood Hàn Quốc

Băng Vector Klematch Pháp

Vải Zenith (Hollywood)

Bi Aramith Procup Prestige

Nơi bán: Thế giới billiards

Xem tiếp
Bàn bida 3C Fromm Atlas

Giá: 240.000.000đ - Bàn bida 3C Fromm Atlas

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng x Cao = 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng: Dài x Rộng = 1422 x 2844 (mm)

Trọng lượng: Khoảng 500 kg

Màu sắc: Đen, nâu, đỏ (tùy chọn)

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida Fromm Atlas

Giá: 240.000.000đ - Bàn bida Fromm Atlas

Kích thước phủ bì của bàn: Dài x Rộng x Cao = 1702 x 3124 x 790 (mm)

Kích thước lọt lòng: Dài x Rộng = 1422 x 2844 (mm)

Mặt đá: Hàn Quốc (Tiêu chuẩn theo Nhà sản xuất)

Băng cao su: P37 – Nhập khẩu từ France (Pháp)

Băng sưởi: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Thành băng: Gỗ Phong nguyên khối

Kết cấu khung: Kim Loại

Chân đế: Gỗ kết hợp Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida 3C Hollywood Pantheon (Hàn Quốc)

Giá: 245.000.000đ - Bàn bida 3C Hollywood Pantheon (Hàn Quốc)

Kích thước phủ bì bàn: (Dài x Rộng) = 1,7m x 3,0m

Kích thước sử dụng bàn: (Dài x Rộng) = 1,42m x 1,84m

Sử dụng loại vải: Simonis 300

Mặt đá: Theo bàn đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Phim sưởi: Theo bàn đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cao su: Theo bàn đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Thành băng: Theo bàn đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida Hollywood Pantheon (Hàn Quốc)

Giá: 245.000.000đ - Bàn bida Hollywood Pantheon (Hàn Quốc)

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7 x 3,0 (m)

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42 x 1,84 (m)

Vải: Simonis 300

Mặt đá: Theo bàn

Phim sưởi: Theo bàn

Cao su: Theo bàn

Thành băng: Theo Bàn

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn Bida 3 Băng Hollywood Pantheon Hàn Quốc

Giá: 250.000.000đ - Bàn Bida 3 Băng Hollywood Pantheon Hàn Quốc

- Mặt băng khảm đá cẩm thạch Italy cao cấp.

- Băng cao su Vector công nghệ mới do Klematch của Pháp sản xuất.

- Kết cấu khung với 2 tầng thép kiên cố.

- Mặt đá phủ lớp sơn công nghệ, tăng độ mượt bi, giữ nhiệt tốt, tiết kiệm điện.

- Được chỉ định sử dụng trong các giải đấu bida bởi liên đoàn bida Hàn Quốc.

Nơi bán: Thế giới billiards

Xem tiếp
Bàn bida 3C Gabriels Rafael 2.0

Giá: 260.000.000đ - Bàn bida 3C Gabriels Rafael 2.0

Thương hiệu: Gabriels Billiards

Nguồn gốc xuất xứ: Bỉ

Năm sản xuất: 2022

Tình trạng: Mới 100%

Nơi bán: Thế giới bida

Xem tiếp
Bàn bida Gabriels Rafael 2.0 (Black)

Giá: 260.000.000đ - Bàn bida Gabriels Rafael 2.0 (Black)

Kích thước phủ bì: Dài x Rộng = 1,7 x 3,0 (m)

Kích thước sử dụng: Dài x Rộng = 1,42 x 1,84 (m)

Vải: Iwan Simonis 300

Mặt đá: Đá phiến dày 60mm

Phim sưởi: Hiện đại mới nhất

Cao su: Vector

Thành băng: Theo Bàn

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bida 3 băng (carom) là một lối chơi khó, đòi hỏi kĩ thuật và phải có loại bàn chuyên dụng. Bàn bida 3 băng có kích thước lớn, không có lỗ và được thiết kế theo kiểu dáng riêng biệt.
Do tính chất đặc thù và độ khó của lối chơi carom 3 băng nên bàn bida (bi a) 3 băng (3c) (carom) cũng có thiết kế khá độc đáo là không có lỗ thay vì 6 lỗ để hứng bóng như các loại bàn mà chúng ta vẫn thấy. Cạnh bàn cũng được thiết kế đặc biệt khi được uốn cong kết hợp với đường vát rất mềm mại của mảng tường.
Nhờ vậy, tổng thể ngoại hình của chiếc bàn này có thiết kế hoàn toàn hiệu quả và tối ưu cho thi đấu. Những chiếc bàn chúng ta thường thấy sẽ có nhiều màu sắc bắt mắt nhưng bàn bida 3 băng thường là một màu đen sang trọng.
Khung chân bàn có kết cấu chắc chắn bởi được làm từ chất liệu sắt loại tốt, được liên kết với khung chân chống rung mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ và bền bỉ.
Ngoài ra, mặt bàn còn được bọc cẩn thận bởi vải có chất liệu cao cấp chống cháy. Nhờ vậy, dù người chơi có lỡ làm rơi vật dễ cháy hay tàn thuốc xuống bàn cũng không lo làm hỏng hay cháy bàn. Ngoài ra, bàn còn được trang bị máy sưởi, sử dụng bộ bida chuyên dụng và cơ để chơi loại bàn này cũng có phần nặng hơn so với cơ tự do.

Các dịch vụ marketing của Be5 Sports

Mô tả

Cho thuê vị trí trên Be5 Sports

- Quý khách có thể đăng kí thuê đặt địa chỉ facebook, số điện thoại - Zalo hoặc địa chỉ website trên trang đích mong muốn tại Be5 Sports

- Giá: tùy vị trí thuê (vui lòng liên hệ)

Xem tiếp
Mô tả

Chạy quảng cáo Google & Facebook

- Quý khách có thể thuê Be5 Digital Marketing vận hành quảng cáo Google và Facebook theo kết quả và ngân sách mong muốn

- 400.000đ/tháng: ngân sách dưới 1.500.000đ.

- 500.000đ/tháng: ngân sách từ 1.500.000 - 3.000.000đ

- 1.000.000đ/tháng: ngân sách từ 3.000.000 - 10.000.000đ

- 2.000.000đ/tháng: ngân sách từ 10.000.000 - 50.000.000đ

- 3.000.000đ/tháng: ngân sách từ 50.000.000 trở lên

Xem tiếp
Mô tả

Xây dựng & Quản trị Fanpage

- Xây dựng hình ảnh và nội dung cho Fanpage của quý khách hàng hoặc xây dựng cho trang bán hàng cá nhân theo yêu cầu

- 2.000.000đ/tháng: 5 bài đăng/tháng

- 4.800.000đ/tháng: 15 bài đăng/tháng

- 7.000.000đ/tháng: 25 bài đăng/tháng

- 9.100.000đ/tháng: 35 bài đăng/tháng

Xem tiếp
Mô tả

Thiết kế theo yêu cầu

- Quý khách có thể thiết kế các sản phẩm dùng cho kinh doanh online như sales kit, catalogue, portfolio,... và các sản phẩm khác dùng cho kinh doanh

- Thiết kế cơ bản (graphic banner, standee, poster,...): 500.000đ/bản thiết kế

- Thiết kế, edit video (video 2D, 3D): 1.000.000đ/video

- Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, bản hiệu: 2.000.000đ/logo

- Thiết kế tài liệu PDF, tài liệu thuyết trình, tài liệu in: 300.000đ/trang

Xem tiếp
Mô tả

SEO - Trọn gói & Bài viết

- Be5 Digital Marketing nhận dịch vụ SEO website của quý khách hàng lên hàng theo yêu cầu và nghiệm thu theo kết quả

- SEO bài viết (tối thiểu 30 bài):

30.000.000đ: top 11 - 20

80.000.000đ: top 4 - 10

90.000.000đ: top 1 - 3

- SEO tổng thể: giá từ 300.000.000đ/dự án

Xem tiếp
Dịch vụ digital maketing trọn gói

Dịch vụ Digital Maketing trọn gói

- Dịch vụ triển khai digital marketing trọn gói cho doanh nghiệp của Be5 Digital Marketing

- Vui lòng liên hệ tư vấn

Xem tiếp

Be5 Digital Marketing - Bees fight to be fine

Được thành lập từ năm 2014, Be5 Digital Marketing mà tiền thân trước đây là Step Marketing Partners là một đơn vị cung cấp giải pháp Digital Marketing với đa dạng các dịch vụ cung cấp, gắng liền hiệu quả với sự thành công của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số (Online platform). Với gần một thập kỷ kinh nghiệm, chúng tôi tự tin các giải pháp của Be5 sẽ góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp trong thời đại 4.0.

Be5 Digital Marketing luôn triển khai dự án với tâm thế đặt hiệu quả kinh doanh của khách hàng lên hàng đầu, luôn định hướng và nỗ lực trong từng nghiệp vụ triển khai. Quá trình triển khai dự án cũng là quá trình Be5 luôn đồng hành và phát triển không ngừng cùng thương hiệu của quý khách hàng.

Với Be5 Digital Marketing - Hiệu quả kinh doanh của khách hàng luôn là ưu tiên cao nhất.