Be5 Sports là nơi cung cấp đầy đủ thông tin mua bán, kiến thức về bàn bida phăng (libre) (líp) và giao dịch mua bán sản phẩm bàn bida phăng (libre) (líp) các loại tại Việt Nam.
Cùng xem qua danh sách và bảng giá các sản phẩm bàn bida phăng đang được chào bán bên dưới:

Min 2014 – F S

Giá: 17.000.000đ - Min 2014 – F S

– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Sắt Hộp – U I
– Đá Trung Quốc (Đá Hàn Quốc +8.000.000VNĐ)
– Cao Su Đài Loan – Trung Quốc
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy – Sơn

Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Min 2012 – F S

Giá: 17.000.000đ - Min 2012 – F S

– Màu Sắc : Trắng, Đen, Xám
– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Sắt Hộp – U I
– Đá Trung Quốc (Đá Hàn Quốc +8.000.000VNĐ)
– Cao Su Đài Loan – Trung Quốc
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy – Sơn

Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Kronos – F CTCC

Giá: 18.000.000đ - Kronos – F CTCC

– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Sắt Hộp – U I
– Đá Trung Quốc (Đá Hàn Quốc +8.000.000VNĐ)
– Cao Su Đài Loan – Trung Quốc
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy

Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Gabriels – F S

Giá: 18.000.000đ - Gabriels – F S

– Màu Sắc : Trắng, Đen, Xám
– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Sắt Hộp – U I
– Đá Trung Quốc (Đá Hàn Quốc +8.000.000VNĐ)
– Cao Su Đài Loan – Trung Quốc
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy – Sơn

Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Aileex DR Màu Đen

Giá: 20.000.000đ - Aileex DR Màu Đen

– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Gỗ Chống Cong Vênh
– Đá Trung Quốc
– Cao Su Đài Loan
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy Viền Nhôm Bo Cạnh

Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Signature – F CTCC HCK

Giá: 22.000.000đ - Signature – F CTCC HCK

– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Sắt Hộp – U I
– Đá Trung Quốc (Đá Hàn Quốc +8.000.000VNĐ)
– Cao Su Đài Loan – Trung Quốc
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy

Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Five – CTCC S

Giá: 22.000.000đ - Five – CTCC S

– Màu Sắc : Đen, Xám
– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Sắt Hộp – U I
– Đá Trung Quốc (Đá Hàn Quốc +8 Triệu)
– Cao Su Đài Loan – Trung Quốc
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy

Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Min 2023 – CTCC HCK

Giá: 22.000.000đ - Min 2023 – CTCC HCK

– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Sắt Hộp – U I
– Đá Trung Quốc (Đá Hàn Quốc +8 Triệu)
– Cao Su Đài Loan – Trung Quốc
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy

Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Legend Table – F CTCC HCK

Giá: 22.000.000đ - Legend Table – F CTCC HCK

– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Sắt Hộp – U I
– Đá Trung Quốc (Đá Hàn Quốc +8.000.000VNĐ)
– Cao Su Đài Loan – Trung Quốc
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy

Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Hollywood D – CTCC HCK

Giá: 22.000.000đ - Hollywood D – CTCC HCK

– Màu Sắc : Trắng, Đen, Xám, Đỏ
– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Sắt Hộp – U I
– Đá Trung Quốc (Đá Hàn Quốc +8.000.000 VNĐ)
– Cao Su Đài Loan – Trung Quốc
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy

Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Signature – L CTCC HCK

Giá: 23.000.000đ - Signature – L CTCC HCK

– Kích Thước: Ngang 1m65 – Dài 2m85
– Khung Sắt Hộp – U I
– Đá Trung Quốc (Đá Hàn Quốc +8.000.000VNĐ)
– Cao Su Đài Loan – Trung Quốc
– Thành Băng Chống Trầy Chống Cháy
Nơi bán: Bida Thanh Nguyễn

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Five

Giá: 23.000.000đ - Bàn Bida Phăng Five

Kích thước: 1m57 x 2m87

Khung sắt: Đá Trung Quốc loại 1.

Băng cao su Đài Loan UYlin 1992

Thành băng chống cháy – than bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Five-3

Giá: 23.000.000đ - Bàn Bida Phăng Five-3

Kích thước: 1m57 x 2m87

Khung sắt: Đá Trung Quốc loại 1.

Băng cao su Đài Loan UYlin 1992

Thành băng chống cháy – than bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Hollywood

Giá: 23.000.000đ - Bàn Bida Phăng Hollywood

Kích thước: 1m57 x 2m87

Khung sắt: Đá Trung Quốc loại 1.

Băng cao su Đài Loan UYlin 1992

Thành băng chống cháy – than bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng FIVE-2

Giá: 23.000.000đ - Bàn Bida Phăng FIVE-2

Kích thước: 1m57 x 2m87

Khung sắt: Đá Trung Quốc loại 1.

Băng cao su Đài Loan UYlin 1992

Thành băng chống cháy – than bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Hollywood

Giá: 23.000.000đ - Bàn Bida Phăng Hollywood

Kích thước: 1m57 x 2m87

Khung sắt: Đá Trung Quốc loại 1.

Băng cao su Đài Loan UYlin 1992

Thành băng chống cháy – than bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Five-2

Giá: 23.000.000đ - Bàn Bida Phăng Five-2

Kích thước: 1m57 x 2m87

Khung sắt: Đá Trung Quốc loại 1.

Băng cao su Đài Loan UYlin 1992

Thành băng chống cháy – than bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Hollywood

Giá: 23.000.000đ - Bàn Bida Phăng Hollywood

Kích thước: 1m57 x 2m87

Khung sắt: Đá Trung Quốc loại 1.

Băng cao su Đài Loan UYlin 1992

Thành băng chống cháy – than bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Hollywood

Giá: 23.000.000đ - Bàn Bida Phăng Hollywood

Kích thước: 1m57 x 2m87

Khung sắt: Đá Trung Quốc loại 1.

Băng cao su Đài Loan UYlin 1992

Thành băng chống cháy – than bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Min

Giá: 23.000.000đ - Bàn Bida Phăng Min

Kích thước: 1m57 x 2m87

Khung sắt: Đá Trung Quốc loại 1.

Băng cao su Đài Loan UYlin 1992

Thành băng chống cháy – than bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng FIVE-2

Giá: 23.000.000đ - Bàn Bida Phăng FIVE-2

Kích thước: 1m57 x 2m87

Khung sắt: Đá Trung Quốc loại 1.

Băng cao su Đài Loan UYlin 1992

Thành băng chống cháy – than bàn chống trầy, chống cháy

Nơi bán: Bida Trọng Hiếu

Xem tiếp
Bàn bida mẫu AERO-Black

Giá: 26.000.000đ - Bàn bida mẫu AERO-Black

ích thước: Dài x Rộng x Cao: 2900 x 1600 x 80 (mm)

Mặt đá: Nhập khẩu Trung Quốc

Cao su: Đài Loan

Thành băng: Sơn P.U/ Phủ Laminate

Mặt đá: Trung Quốc

Băng cao su: Đài Loan

Thành băng: Gỗ ASH – Mỹ

Khung xương: Thép hộp

Chân: Kim Loại

Chân đế: Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida mẫu AERO-White

Giá: 26.000.000đ - Bàn bida mẫu AERO-White

Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 2900 x 1600 x 80 (mm)

Mặt đá: Nhập khẩu Trung Quốc

Cao su: Đài Loan

Thành băng: Sơn P.U/ Phủ Laminate

Mặt đá: Trung Quốc

Băng cao su: Đài Loan

Thành băng: Gỗ ASH – Mỹ

Khung xương: Thép hộp

Chân: Kim Loại

Chân đế: Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida mẫu Hollywood HL-Black

Giá: 26.000.000đ - Bàn bida mẫu Hollywood HL-Black

Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 2900 x 1600 x 80 (mm)

Mặt đá: Nhập khẩu Trung Quốc

Cao su: Đài Loan

Thành băng: phủ Laminate vân gỗ tự nhiên (hạn chế cháy)

Mặt đá: Trung Quốc

Băng cao su: Đài Loan

Thành băng: Gỗ ASH – Mỹ

Khung xương: Thép hộp

Chân: Gỗ MDF

Chân đế: Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida mẫu Hollywood HL-Brown

Giá: 26.000.000đ - Bàn bida mẫu Hollywood HL-Brown

Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 2900 x 1600 x 80 (mm)

Mặt đá: Nhập khẩu Trung Quốc

Cao su: Đài Loan

Thành băng: phủ Laminate vân gỗ tự nhiên (hạn chế cháy)

Mặt đá: Trung Quốc

Băng cao su: Đài Loan

Thành băng: Gỗ ASH – Mỹ

Khung xương: Thép hộp

Chân: Gỗ MDF

Chân đế: Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida mẫu Hollywood HL-Grey

Giá: 26.000.000đ - Bàn bida mẫu Hollywood HL-Grey

Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 2900 x 1600 x 80 (mm)

Mặt đá: Nhập khẩu Trung Quốc

Cao su: Đài Loan

Thành băng: phủ Laminate vân gỗ tự nhiên (hạn chế cháy)

Mặt đá: Trung Quốc

Băng cao su: Đài Loan

Thành băng: Gỗ ASH – Mỹ

Khung xương: Thép hộp

Chân: Gỗ MDF

Chân đế: Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida mẫu Hollywood HL-White

Giá: 26.000.000đ - Bàn bida mẫu Hollywood HL-White

Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 2900 x 1600 x 80 (mm)

Mặt đá: Nhập khẩu Trung Quốc

Cao su: Đài Loan

Thành băng: phủ Laminate vân gỗ tự nhiên (hạn chế cháy)

Mặt đá: Trung Quốc

Băng cao su: Đài Loan

Thành băng: Gỗ ASH – Mỹ

Khung xương: Thép hộp

Chân: Gỗ MDF

Chân đế: Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida mẫu Min 2022 (Brown)

Giá: 28.000.000đ -Bàn bida mẫu Min 2022 (Brown)

Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 2900 x 1600 x 80 (mm)

Mặt đá: Nhập khẩu Trung Quốc

Cao su: Đài Loan

Thành băng: Phủ Laminate

Mặt đá: Trung Quốc

Băng cao su: Đài Loan

Thành băng: Gỗ ASH – Mỹ

Khung xương: Thép hộp

Chân: Gỗ MDF

Chân đế: Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida mẫu Min 2022 (White)

Giá: 28.000.000đ - Bàn bida mẫu Min 2022 (White)

Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 2900 x 1600 x 80 (mm)

Mặt đá: Nhập khẩu Trung Quốc

Cao su: Đài Loan

Thành băng: Phủ Laminate

Mặt đá: Trung Quốc

Băng cao su: Đài Loan

Thành băng: Gỗ ASH – Mỹ

Khung xương: Thép hộp

Chân: Gỗ MDF

Chân đế: Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida mẫu Signature Brown-001

Giá: 28.000.000đ - Bàn bida mẫu Signature Brown-001

Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 2900 x 1600 x 80 (mm)

Mặt đá: Nhập khẩu Trung Quốc

Cao su: Đài Loan

Thành băng: Sơn P.U/ Phủ Laminate

Mặt đá: Trung Quốc

Băng cao su: Đài Loan

Thành băng: Gỗ ASH – Mỹ

Khung xương: Thép hộp

Chân: Gỗ MDF

Chân đế: Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida mẫu Signature White

Giá: 28.000.000đ - Bàn bida mẫu Signature White

Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 2900 x 1600 x 80 (mm)

Mặt đá: Nhập khẩu Trung Quốc

Cao su: Đài Loan

Thành băng: Sơn P.U/ Phủ Laminate

Mặt đá: Trung Quốc

Băng cao su: Đài Loan

Thành băng: Gỗ ASH – Mỹ

Khung xương: Thép hộp

Chân: Gỗ MDF

Chân đế: Kim loại

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
 BÀN BIDA TM 41. NIK MÀU NÂU

Giá: 29.000.000đ - BÀN BIDA TM 41. NIK MÀU NÂU

- GỖ SỒI NHẬP KHẨU CHUẨN CHÂU ÂU ( ỐP CHỐNG CHÁY CAO CẤP )

- CÔNG NGHỆ HÚT CHÂN KHÔNG

- KHUNG SẮT HỘP - SẮT Y ( TUỲ THEO NHU CẦU )

- ĐÁ NHẬP CHÍNH HÃNG LOẠI 1

- CAOSU CHÍNH HÃNG TAIWAN

Nơi bán: Bida Thanh Minh

Xem tiếp
BÀN BIDA TM. 41

Giá: 29.000.000đ - BÀN BIDA TM. 41

- GỖ SỒI NHẬP KHẨU CHUẨN CHÂU ÂU ( ỐP CHỐNG CHÁY CAO CẤP )

- CÔNG NGHỆ HÚT CHÂN KHÔNG

- KHUNG SẮT HỘP - SẮT Y ( TUỲ THEO NHU CẦU )

- ĐÁ NHẬP CHÍNH HÃNG LOẠI 1

- CAO SU CHÍNH HÃNG TAIWAN 4 CẠNH

- Nơi bán: Bida Thanh Minh

Xem tiếp
BÀN BIDA TM 40 - DIAMNOD

Giá: 29.000.000đ - BÀN BIDA TM 40 - DIAMNOD

- GỖ SỒI NHẬP KHẨU CHUẨN CHÂU ÂU ( ỐP CHỐNG CHÁY CAO CẤP )

- CÔNG NGHỆ HÚT CHÂN KHÔNG

- HOA VĂN 3D HIỆN ĐẠI LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MẶT

- KHUNG SẮT HỘP - SẮT Y ( TUỲ THEO NHU CẦU )

- ĐÁ NHẬP CHÍNH HÃNG LOẠI 1

- CAO SU CHÍNH HÃNG TAIWAN 4 CẠNH

- Nơi bán: Bida Thanh Minh

Xem tiếp
BÀN BIDA TM 39 - MÀU TRẮNG

Giá: 29.000.000đ - BÀN BIDA TM 39 - MÀU TRẮNG

- GỖ SỒI NHẬP KHẨU CHUẨN CHÂU ÂU ( ỐP CHỐNG CHÁY CAO CẤP )

- CÔNG NGHỆ HÚT CHÂN KHÔNG

- HOA VĂN 3D HIỆN ĐẠI

- KHUNG SẮT HỘP - SẮT Y ( TUỲ THEO NHU CẦU ).

- ĐÁ NHẬP CHÍNH HÃNG LOẠI 1

- CAO SU CHÍNH HÃNG TAIWAN 4 CẠNH

Nơi bán: Bida Thanh Minh

Xem tiếp
BÀN BIDA TM 41. NIK MÀU TRẮNG

Giá: 29.000.000đ - BÀN BIDA TM 41. NIK MÀU TRẮNG

- GỖ SỒI NHẬP KHẨU CHUẨN CHÂU ÂU ( ỐP CHỐNG CHÁY CAO CẤP )

- CÔNG NGHỆ HÚT CHÂN KHÔNG

- KHUNG SẮT HỘP - SẮT Y ( TUỲ THEO NHU CẦU )

- ĐÁ NHẬP CHÍNH HÃNG LOẠI 1

- CAOSU CHÍNH HÃNG TAIWAN

Nơi bán: Bida Thanh Minh

Xem tiếp
BÀN BIDA TM 39

Giá: 29.500.000đ - BÀN BIDA TM 39

- GỖ SỒI NHẬP KHẨU CHUẨN CHÂU ÂU ( ỐP CHỐNG CHÁY CAO CẤP )

- CÔNG NGHỆ HÚT CHÂN KHÔNG

- HOA VĂN 3D HIỆN ĐẠI

- KHUNG SẮT HỘP - SẮT Y ( TUỲ THEO NHU CẦU )

- ĐÁ NHẬP CHÍNH HÃNG LOẠI 1

- CAO SU CHÍNH HÃNG TAIWAN 4 CẠNH

Nơi bán: Bida Thanh Minh

Xem tiếp
BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP02HL

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP02HL

– Kích thước: Ngang 1m58 – Dài 2m85

– Khung sắt I100

– Mặt đá Trung Quốc loại 1

– Băng cao su Đài Loan cao cấp Royal

– Góc băng hợp kim

– Thành băng chống cháy

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP04HL

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP04HL

– Kích thước: Ngang 1m58 – Dài 2m85

– Khung sắt I100

– Mặt đá Trung Quốc loại 1

– Băng cao su Đài Loan cao cấp Royal

– Góc băng hợp kim

– Thành băng chống cháy

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP06HL

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP06HL

– Kích thước: Ngang 1m58 – Dài 2m85

– Khung sắt I100

– Mặt đá Trung Quốc loại 1

– Băng cao su Đài Loan cao cấp Royal

– Góc băng hợp kim

– Thành băng chống cháy

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA ĐÁ TRUNG QUỐC – HOLYWOOD [ MỚI 100% ]

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA ĐÁ TRUNG QUỐC – HOLYWOOD [ MỚI 100% ]

BĂNG ĐÀI LOAN – ĐÁ NHẬP KHẨU 3 TẤM CHUẨN TUYỆT ĐỐI

MẶT BĂNG CHỐNG TRẦY – CHỐNG CHÁY

TOÀN THÂN BÀN ĐƯỢC PHỦ LỚP PPC VÂN GỖ CHỐNG NƯỚC

KẾT CẤU KHUNG SẮT H – KẼM CHỐNG SÉT

ĐẾ CHÂN INOX KHỐI KIÊN CỐ

VẢI BÀN XI ZIN HÀN QUỐC NHẬP KHẨU

Nơi bán: Bida Thanh Sơn

Xem tiếp
 BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP03HL

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP03HL

– Kích thước: Ngang 1m58 – Dài 2m85

– Khung sắt I100

– Mặt đá Trung Quốc loại 1

– Băng cao su Đài Loan cao cấp Royal

– Góc băng hợp kim

– Thành băng chống cháy

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA ĐÁ TRUNG QUỐC – HOLYWOOD DELTA [ MỚI 100% ]

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA ĐÁ TRUNG QUỐC – HOLYWOOD DELTA [ MỚI 100% ]

BĂNG ĐÀI LOAN – ĐÁ NHẬP KHẨU 3 TẤM CHUẨN TUYỆT ĐỐI

MẶT BĂNG CHỐNG TRẦY – CHỐNG CHÁY

TOÀN THÂN BÀN ĐƯỢC PHỦ LỚP PPC VÂN GỖ CHỐNG NƯỚC

KẾT CẤU KHUNG SẮT H – KẼM CHỐNG SÉT

ĐẾ CHÂN INOX KHỐI KIÊN CỐ

VẢI BÀN XI ZIN HÀN QUỐC NHẬP KHẨU

Nơi bán: Bida Thanh Sơn

Xem tiếp
BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 RY01HL

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 RY01HL

– Khung sắt I100

– Mặt đá Trung Quốc loại 1

– Băng cao su Đài Loan cao cấp Royal

– Góc băng hợp kim

– Thành băng chống cháy

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
 BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP01HL

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP01HL

– Kích thước: Ngang 1m58 – Dài 2m85

– Khung sắt I100

– Mặt đá Trung Quốc loại 1

– Băng cao su Đài Loan cao cấp Royal

– Góc băng hợp kim

– Thành băng chống cháy

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
BÀN BIDA ĐÁ TRUNG QUỐC – HOLYWOOD @ [ MỚI 100% ]

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA ĐÁ TRUNG QUỐC – HOLYWOOD @ [ MỚI 100% ]

BĂNG ĐÀI LOAN – ĐÁ NHẬP KHẨU 3 TẤM CHUẨN TUYỆT ĐỐI

MẶT BĂNG CHỐNG TRẦY – CHỐNG CHÁY

TOÀN THÂN BÀN ĐƯỢC PHỦ LỚP PPC VÂN GỖ CHỐNG NƯỚC

KẾT CẤU KHUNG SẮT H – KẼM CHỐNG SÉT

ĐẾ CHÂN INOX KHỐI KIÊN CỐ

Nơi bán: Bida Thanh Sơn

Xem tiếp
BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP05HL

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA LIBRE LUXURY HG04 SP05HL

– Kích thước: Ngang 1m58 – Dài 2m85

– Khung sắt I100

– Mặt đá Trung Quốc loại 1

– Băng cao su Đài Loan cao cấp Royal

– Góc băng hợp kim

– Thành băng chống cháy

Nơi bán: Billiards Hoàng Gia

Xem tiếp
Bàn Lip PBA

Giá: 30.000.000đ - Bàn Lip PBA

Kích thước: 9feet -> 1600mm x 2900mm x 800mmThể loại: Bàn Libre PBA

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
BÀN BIDA TM 35 NÂU

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA TM 35 NÂU

+ Sử dụng mặt Gỗ nhập khẩu Châu Âu ( Giúp ổn đinh trong thời gian sử dung ko bị cong vênh )

+ Khung Sắt Y nguyên cây giúp bàn không bị rung lắc

+ Sử dụng ván chống cháy và trầy xước cao cấp Laminate hàng chính hãng công ty

+ Đế tăng Nhôm nguyên khối cao cấp ( 8 đế )

Nơi bán: Bida Thanh Minh

Xem tiếp
Bàn Lip Gabriel

Giá: 30.000.000đ - Bàn Lip Gabriel

Kích thước: 9feet -> 1600mm x 2900mm x 800mm

Thể loại: Bàn Libre Gabriel

Nguyên liệu: Gỗ CN, MDF

Tình trạng: mới 100 %

Sản xuất tại: VN

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
Bàn Lip Hollywood

Giá: 30.000.000đ - Bàn Lip Hollywood

Kích thước: 9feet -> 1600mm x 2900mm x 800mm

Thể loại: Bàn Libre Hollywood

Nguyên liệu: Gỗ CN, MDF

Tình trạng: mới 100 %

Sản xuất tại: VN

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
BÀN BIDA TM 37

Giá: 30.000.000đ - BÀN BIDA TM 37

+ Sử dụng mặt Gỗ nhập khẩu Châu Âu ( Giúp ổn đinh trong thời gian sử dung ko bị cong vênh )

+ Khung Sắt Y nguyên cây giúp bàn không bị rung lắc

+ Công Nghệ CNC 3D Sóng Biển

+ Sử dụng ván chống cháy và trầy xước cao cấp Laminate hàng chính hãng công ty

+ Đế tăng Nhôm nguyên khối cao cấp

Nơi bán: Bida Thanh Minh

Xem tiếp
Bàn Lip Signature

Giá: 30.000.000đ - Bàn Lip Signature

Kích thước: 9feet -> 1600mm x 2900mm x 800mm

Thể loại: Bàn Libre Signature

Tình trạng: mới 100 %

Sản xuất tại: VN

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
Bàn Lip Min

Giá: 30.000.000đ - Bàn Lip Min

Kích thước chiều ngang là 1m55 x 2m85.

Bàn có kết cấu là Sắt và gỗ công nghiệp cao cấp. Bàn được phủ sơn chống cháy và cân chỉnh tự động.

Mặt bàn đá Việt Nam hoặc nhập khẩu, dựa theo nhu cầu sử dụng của người dùng.

Chân và khung bàn có kết cấu chắc chắn, tránh rung lắc hiệu quả.

Nơi bán: Billiards Hoàng Anh Group

Xem tiếp
BÀN BIDA ĐÁ TRUNG QUỐC – SIGNATURE DS [ MỚI 100% ]

Giá: 31.000.000đ - BÀN BIDA ĐÁ TRUNG QUỐC – SIGNATURE DS [ MỚI 100% ]

BĂNG ĐÀI LOAN – ĐÁ NHẬP KHẨU 3 TẤM CHUẨN TUYỆT ĐỐI

MẶT BĂNG CHỐNG TRẦY – CHỐNG CHÁY

TOÀN THÂN BÀN ĐƯỢC PHỦ LỚP PPC VÂN GỖ CHỐNG NƯỚC

KẾT CẤU KHUNG SẮT H – KẼM CHỐNG SÉT

ĐẾ CHÂN INOX KHỐI KIÊN CỐ

VẢI BÀN XI ZIN HÀN QUỐC NHẬP KHẨU

Nơi bán: Bida Thanh Sơn

Xem tiếp
Bàn Bida Hollywood D

Giá: 32.000.000đ - Bàn Bida Hollywood D

Bàn Hollywood 9 ft:

- Kích thước: Ngang 1m58 - 2m85
- Kết cấu bàn bida: Sắt + Gỗ công nghiệp loại 1, cạnh băng bo mica của Mỹ, chống trầy chống cháy.
- Mặt đá: Trung Quốc 4cm / Hàn Quốc 5 cm
- Cao su: Đài Loan
- Vải: Hàn Quốc / Việt Nam

- Bi: Bi Aramith của Bỉ

- Bảo hành: Bàn bida bảo hành 5 năm. Định kỳ bảo dưỡng 6 tháng/lần miễn phí.

- Chân Bàn (thân bàn): Hút Chân Không, màu sắc xảo, chi tiết từng đường nét.

Nơi bán: Thế giới billiards

Xem tiếp
BÀN BIDA ĐÁ TRUNG QUỐC – MIN 2022 [ MỚI 100% ]

Giá: 32.000.000đ - BÀN BIDA ĐÁ TRUNG QUỐC – MIN 2022 [ MỚI 100% ]

BĂNG ĐÀI LOAN – ĐÁ NHẬP KHẨU 3 TẤM CHUẨN TUYỆT ĐỐI

MẶT BĂNG CHỐNG TRẦY – CHỐNG CHÁY

TOÀN THÂN BÀN ĐƯỢC PHỦ LỚP PPC VÂN GỖ CHỐNG NƯỚC

KẾT CẤU KHUNG SẮT H – KẼM CHỐNG SÉT

ĐẾ CHÂN INOX KHỐI KIÊN CỐ

VẢI BÀN XI ZIN HÀN QUỐC NHẬP KHẨU

Nơi bán: Bida Thanh Sơn

Xem tiếp
Bàn Bida Hollywood Alpha VN

Giá: 34.000.000đ - Bàn Bida Hollywood Alpha VN

Bàn Hollywood 9 ft:

- Kích thước: Ngang 1m58 - 2m85
- Kết cấu bàn bida: Sắt + Gỗ công nghiệp loại 1, cạnh băng bo mica của Mỹ, chống trầy chống cháy.
- Mặt đá: Trung Quốc 4cm / Hàn Quốc 5 cm
- Cao su: Pháp / Đài Loan
- Vải: Hàn Quốc / Việt Nam

- Bi: Bi Aramith của Bỉ

- Bảo hành: Bàn bida bảo hành 5 năm. Định kỳ bảo dưỡng 6 tháng/lần miễn phí.

- Chân Bàn (thân bàn): Hút Chân Không. Tạo màu sắc xảo, chi tiết từng đường nét.

Nơi bán: Thế giới billiards

Xem tiếp
Mẫu Bàn Bida Hollywood Alpha Trắng

Giá: 34.000.000đ - Mẫu Bàn Bida Hollywood Alpha Trắng

Bàn bida Hollywood 9 ft:

- Kích thước: Ngang 1m58 - 2m85
- Kết cấu bàn bida: Sắt + Gỗ công nghiệp loại 1, cạnh băng bo mica của Mỹ, chống trầy chống cháy.
- Mặt đá: Trung Quốc 4cm / Hàn Quốc 5 cm
- Cao su: Pháp / Đài Loan
- Vải: Hàn Quốc / Việt Nam

- Chân Bàn (thân bàn): Hút Chân Không. Tạo màu sắc xảo, chi tiết từng đường nét.

- Bảo hành: Bàn bida bảo hành 5 năm. Định kỳ bảo dưỡng 6 tháng/lần miễn phí.

Nơi bán: Thế giới billiards

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng PBA

Giá: 35.000.000đ - Bàn Bida Phăng PBA

- Bàn Bida 9 ft

- Kích thước: Ngang 1m58 - 2m85
- Kết cấu bàn bida: Sắt + Gỗ công nghiệp loại 1, cạnh băng bo mica của Mỹ.
- Mặt đá: Trung Quốc 4cm / Hàn Quốc 5 cm
- Cao su: Uylin LTC Đài Loan chính hãng
- Vải: Hàn Quốc

- Bi: Bi Aramith của Bỉ

- Bảo hành: Bàn bida bảo hành 2 năm.

- Chân Bàn (thân bàn): Hút Chân Không. Tạo màu sắc xảo, chi tiết từng đường nét.

Nơi bán: Thế giới billiards

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Signature

Giá: 35.000.000đ - Bàn Bida Phăng Signature

Bàn Bida 9 ft:

- Kích thước: Ngang 1m58 - 2m85
- Kết cấu bàn bida: Sắt + Gỗ công nghiệp loại 1, cạnh băng bo mica của Mỹ, chống trầy chống cháy.
- Mặt đá: Trung Quốc 4cm / Hàn Quốc 5 cm
- Cao su: Uylin LTC Đài Loan chính hãng
- Vải: Hàn Quốc

- Bi: Bi Aramith của Bỉ

- Bảo hành: Bàn bida bảo hành 2 năm.

- Chân Bàn (thân bàn): Hút Chân Không. Tạo màu sắc xảo, chi tiết từng đường nét.

Nơi bán: Thế giới billiards

Xem tiếp
BÀN BIDA ĐÁ HÀN QUỐC – HOLYWOOD DELTA [ MỚI 100% ]

Giá: 35.000.000đ - BÀN BIDA ĐÁ HÀN QUỐC – HOLYWOOD DELTA [ MỚI 100% ]

BĂNG ĐÀI LOAN – ĐÁ NHẬP KHẨU 3 TẤM CHUẨN TUYỆT ĐỐI

MẶT BĂNG CHỐNG TRẦY – CHỐNG CHÁY

TOÀN THÂN BÀN ĐƯỢC PHỦ LỚP PPC VÂN GỖ CHỐNG NƯỚC

KẾT CẤU KHUNG SẮT H – KẼM CHỐNG SÉT

ĐẾ CHÂN INOX KHỐI KIÊN CỐ

VẢI BÀN XI ZIN HÀN QUỐC NHẬP KHẨU

Nơi bán: Bida Thanh Sơn

Xem tiếp
Bàn Bida HollyWood 2019 Chống Cháy, Chống Trầy Xước Loại 2

Giá: 35.500.000đ - Bàn Bida HollyWood 2019 Chống Cháy, Chống Trầy Xước Loại 2

Thân bàn có thiết kế sang trọng và vững vàng với khung bàn bằng sắp hộp kiên cố.

Bàn đánh đạt chuẩn, có cảm giác đánh tốt, thật tay và không bị gián đoạn khi chơi. Đặc biệt bàn đánh bida Hollywood loại 2 nổi bật hơn với khả năng chống trầy – chống cháy.

Điều này giúp bàn đánh có độ bền cao hơn, đảm bảo an toàn khi sử dụng, tránh tình trạng bàn bị hư hỏng, mất thẩm mỹ được sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Băng cao su là cao su đài loan chính hãng, tấm đá 3 phiến nhập khẩu và có độ phẳng cao. Đế 2 tằng của bàn cũng tạo ra cảm giác sang trọng và chắc chắn hơn.

Nơi bán: Thể Thao Đông Á

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Gabriels

Giá: 35.000.000đ - Bàn Bida Phăng Gabriels

Bàn Bida 9 ft:

- Kích thước: Ngang 1m58 - 2m85
- Kết cấu bàn bida: Sắt + Gỗ công nghiệp loại 1, cạnh băng bo mica của Mỹ, chống trầy chống cháy.
- Mặt đá: Trung Quốc 4cm / Hàn Quốc 5 cm
- Cao su: Uylin LTC Đài Loan chính hãng
- Vải: Hàn Quốc

- Bi: Bi Aramith của Bỉ

- Bảo hành: Bàn bida bảo hành 2 năm.

- Chân Bàn (thân bàn): Hút Chân Không. Tạo màu sắc xảo, chi tiết từng đường nét.

Nơi bán: Thế giới billiards

Xem tiếp
BÀN BIDA ĐÁ HÀN QUỐC – SIGNATURE DS [ MỚI 100% ]

Giá: 36.000.000đ - BÀN BIDA ĐÁ HÀN QUỐC – SIGNATURE DS [ MỚI 100% ]

BĂNG ĐÀI LOAN – ĐÁ NHẬP KHẨU 3 TẤM CHUẨN TUYỆT ĐỐI

MẶT BĂNG CHỐNG TRẦY – CHỐNG CHÁY

TOÀN THÂN BÀN ĐƯỢC PHỦ LỚP PPC VÂN GỖ CHỐNG NƯỚC

KẾT CẤU KHUNG SẮT H – KẼM CHỐNG SÉT

ĐẾ CHÂN INOX KHỐI KIÊN CỐ

VẢI BÀN XI ZIN HÀN QUỐC NHẬP KHẨU

Nơi bán: Bida Thanh Sơn

Xem tiếp
Bàn Bida HollyWood 2019 Chống Cháy, Chống Trầy Xước Loại 1

Giá: 36.000.000đ - Bàn Bida HollyWood 2019 Chống Cháy, Chống Trầy Xước Loại 1

Khung băng của bàn đánh được làm từ gỗ nguyên khối nhập, có khả năng chống cong vênh tốt. Đặc biệt, băng đánh được dán tấm Laminate giúp chống trầy, chống cháy khi người chơi sử dụng.

Vải nỉ là vải Hàn Quốc siêu mền và có độ bên cao. Khung bàn được làm từ thép và sắt cao cấp, chống han rỉ và bền với thời gian.

Bộ đế tăng chỉnh được thiết kế với thép nhập khẩu, có chức năng tăng giảm dễ dàng cho việc cân chỉnh

Màu sắc gỗ của bàn được phối hợp với nhiều gam màu khác nhau

Nơi bán: Thể Thao Đông Á

Xem tiếp
BÀN BIDA ĐÁ HÀN QUỐC – HOLYWOOD @ [ MỚI 100% ]

Giá: 36.000.000đ - BÀN BIDA ĐÁ HÀN QUỐC – HOLYWOOD @ [ MỚI 100% ]

BĂNG ĐÀI LOAN – ĐÁ NHẬP KHẨU 3 TẤM CHUẨN TUYỆT ĐỐI

MẶT BĂNG CHỐNG TRẦY – CHỐNG CHÁY

TOÀN THÂN BÀN ĐƯỢC PHỦ LỚP PPC VÂN GỖ CHỐNG NƯỚC

KẾT CẤU KHUNG SẮT H – KẼM CHỐNG SÉT

ĐẾ CHÂN INOX KHỐI KIÊN CỐ

VẢI BÀN XI ZIN HÀN QUỐC NHẬP KHẨU

Nơi bán: Bida Thanh Sơn

Xem tiếp
BÀN BIDA ĐÁ HÀN QUỐC – MIN 2022 [ MỚI 100% ]

Giá: 36.000.000đ - BÀN BIDA ĐÁ HÀN QUỐC – MIN 2022 [ MỚI 100% ]

BĂNG ĐÀI LOAN – ĐÁ NHẬP KHẨU 3 TẤM CHUẨN TUYỆT ĐỐI

MẶT BĂNG CHỐNG TRẦY – CHỐNG CHÁY

TOÀN THÂN BÀN ĐƯỢC PHỦ LỚP PPC VÂN GỖ CHỐNG NƯỚC

KẾT CẤU KHUNG SẮT H – KẼM CHỐNG SÉT

ĐẾ CHÂN INOX KHỐI KIÊN CỐ

VẢI BÀN XI ZIN HÀN QUỐC NHẬP KHẨU

Nơi bán: Bida Thanh Sơn

Xem tiếp
Bàn Bida Phăng Victory Chân Sắt

Giá: 40.000.000đ - Bàn Bida Phăng Victory Chân Sắt

Bàn Bida 9 ft:

- Kích thước: Ngang 1m58 - 2m85
- Kết cấu bàn bida: Gỗ công nghiệp loại 1, cạnh băng bo mica của Mỹ

- Chân Bàn (thân bàn): Khung sắt kết hợp chặt chẽ vơi khung i tạo thành 1 khối vững chắc
- Mặt đá: Trung Quốc loại 1 / đá mè Hàn Quốc
- Cao su: Uylin LTC Đài Loan chính hãng
- Vải: Si Hàn Trần Quyết Chiến

- Bi: Bi Aramith của Bỉ

- Bảo hành: Bàn bida bảo hành 2 năm.

Nơi bán: Thế giới billiards

Xem tiếp
BÀN BIDA ĐÁ HÀN QUỐC – HOLYWOOD [ MỚI 100% ]

Giá: 36.000.000đ - BÀN BIDA ĐÁ HÀN QUỐC – HOLYWOOD [ MỚI 100% ]

BĂNG ĐÀI LOAN – ĐÁ NHẬP KHẨU 3 TẤM CHUẨN TUYỆT ĐỐI

MẶT BĂNG CHỐNG TRẦY – CHỐNG CHÁY

TOÀN THÂN BÀN ĐƯỢC PHỦ LỚP PPC VÂN GỖ CHỐNG NƯỚC

KẾT CẤU KHUNG SẮT H – KẼM CHỐNG SÉT

ĐẾ CHÂN INOX KHỐI KIÊN CỐ

VẢI BÀN XI ZIN HÀN QUỐC NHẬP KHẨU

Nơi bán: Bida Thanh Sơn

Xem tiếp
Bàn bida France (Libre)

Giá: 41.000.000đ - Bàn bida France (Libre) A Plus

- Kích thước phủ bì : 286cm x 159cm x 79cm.

- Kích thước sử dụng : 254 cm x 127cm ( theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế ).

Nơi bán: Aplus Billiards

Xem tiếp
Bàn bida mẫu Fromm Hera (Hàn Quốc)

Giá: 65.000.000đ - Bàn bida mẫu Fromm Hera (Hàn Quốc)

Đá korea marble

băng cao su Astro pro

Vải : hàn quốc top A

thành băng : gỗ Thông già

Nơi bán: Bida 123

Xem tiếp
Bàn bida (bi a) phăng (libre) (líp) là loại bàn bida chuyên để chơi bida phăng (libre) (líp). Bàn bida phăng không có lỗ và có kích thước nhỏ hơn bàn bida 3 băng.
Bàn bida phăng (libre) (líp) vẫn được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế nên người chơi sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi chơi bida 3 băng. Bàn bida 3 băng sẽ lớn hơn, do đó bàn bida phăng (libre) (líp) sẽ gọn gàng và có giá thành thấp hơn rất nhiều so với bàn bida 3 băng
Ngoài ra, các thông số bàn luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng và hình dáng nên người chơi sẽ không gặp quá nhiều khó khăn, bỡ ngỡ mà vẫn có thể thi đấu và luyện tập một cách thoải mái nhất.

Các dịch vụ marketing của Be5 Sports

Mô tả

Cho thuê vị trí trên Be5 Sports

- Quý khách có thể đăng kí thuê đặt địa chỉ facebook, số điện thoại - Zalo hoặc địa chỉ website trên trang đích mong muốn tại Be5 Sports

- Giá: tùy vị trí thuê (vui lòng liên hệ)

Xem tiếp
Mô tả

Chạy quảng cáo Google & Facebook

- Quý khách có thể thuê Be5 Digital Marketing vận hành quảng cáo Google và Facebook theo kết quả và ngân sách mong muốn

- 400.000đ/tháng: ngân sách dưới 1.500.000đ.

- 500.000đ/tháng: ngân sách từ 1.500.000 - 3.000.000đ

- 1.000.000đ/tháng: ngân sách từ 3.000.000 - 10.000.000đ

- 2.000.000đ/tháng: ngân sách từ 10.000.000 - 50.000.000đ

- 3.000.000đ/tháng: ngân sách từ 50.000.000 trở lên

Xem tiếp
Mô tả

Xây dựng & Quản trị Fanpage

- Xây dựng hình ảnh và nội dung cho Fanpage của quý khách hàng hoặc xây dựng cho trang bán hàng cá nhân theo yêu cầu

- 2.000.000đ/tháng: 5 bài đăng/tháng

- 4.800.000đ/tháng: 15 bài đăng/tháng

- 7.000.000đ/tháng: 25 bài đăng/tháng

- 9.100.000đ/tháng: 35 bài đăng/tháng

Xem tiếp
Mô tả

Thiết kế theo yêu cầu

- Quý khách có thể thiết kế các sản phẩm dùng cho kinh doanh online như sales kit, catalogue, portfolio,... và các sản phẩm khác dùng cho kinh doanh

- Thiết kế cơ bản (graphic banner, standee, poster,...): 500.000đ/bản thiết kế

- Thiết kế, edit video (video 2D, 3D): 1.000.000đ/video

- Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, bản hiệu: 2.000.000đ/logo

- Thiết kế tài liệu PDF, tài liệu thuyết trình, tài liệu in: 300.000đ/trang

Xem tiếp
Mô tả

SEO - Trọn gói & Bài viết

- Be5 Digital Marketing nhận dịch vụ SEO website của quý khách hàng lên hàng theo yêu cầu và nghiệm thu theo kết quả

- SEO bài viết (tối thiểu 30 bài):

30.000.000đ: top 11 - 20

80.000.000đ: top 4 - 10

90.000.000đ: top 1 - 3

- SEO tổng thể: giá từ 300.000.000đ/dự án

Xem tiếp
Dịch vụ digital maketing trọn gói

Dịch vụ Digital Maketing trọn gói

- Dịch vụ triển khai digital marketing trọn gói cho doanh nghiệp của Be5 Digital Marketing

- Vui lòng liên hệ tư vấn

Xem tiếp

Be5 Digital Marketing - Bees fight to be fine

Được thành lập từ năm 2014, Be5 Digital Marketing mà tiền thân trước đây là Step Marketing Partners là một đơn vị cung cấp giải pháp Digital Marketing với đa dạng các dịch vụ cung cấp, gắng liền hiệu quả với sự thành công của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số (Online platform). Với gần một thập kỷ kinh nghiệm, chúng tôi tự tin các giải pháp của Be5 sẽ góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp trong thời đại 4.0.

Be5 Digital Marketing luôn triển khai dự án với tâm thế đặt hiệu quả kinh doanh của khách hàng lên hàng đầu, luôn định hướng và nỗ lực trong từng nghiệp vụ triển khai. Quá trình triển khai dự án cũng là quá trình Be5 luôn đồng hành và phát triển không ngừng cùng thương hiệu của quý khách hàng.

Với Be5 Digital Marketing - Hiệu quả kinh doanh của khách hàng luôn là ưu tiên cao nhất.